Varför programmet?

Efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad

Den växande besöksnäringen behöver arbetskraft. Efter pandemin står rese-, besöks och turismföretag inför en snabb förändring av verksamheten, bland annat till följd av teknisk utveckling. Turismprogrammet ger dig efterfrågad kompetens och möjligheten till val av tematisk inriktning. Under utbildningen utvecklar du ditt kritiska tänkande och din analytiska skicklighet som du kan använda i flera olika sammanhang. Bland annat kan det användas vid strategisk utveckling av såväl attraktioner, destinationer och offentlig planering som vid management inom turistföretag. Denna kompetens efterfrågas inom både privata företag och offentlig sektor. Den är även viktig för dig som vill bli egen företagare.

I en föränderlig och stimulerande bransch har du goda möjligheter att få ett intressant framtida arbete. Du kan själv forma din utbildning genom att läsa något av de biämnen som samarbetar med programmet (Företagsekonomi, Sociologi, Informatik, Historia) eller fristående kurser inom Turismvetenskap. Väljer du ett biämne har du möjlighet att skaffa dig dubbla kandidatexamen, dels i Turismvetenskap och dels i det valbara biämnet. Valfriheten inom programmet gör att du även har möjlighet till utlandsstudier eller praktiktermin.

Under programmet kombineras akademisk kunskap med arbetslivsrelaterad kunskap. Genom en verklighetsnära pedagogik får du en koppling till arbetsmarknaden som sedan kan leda till jobb. Genom arbetsmarknadsdagar, praktik, gästföreläsningar samt ämnets samarbete med olika företag och organisationer får du möjlighet att bygga upp ditt eget nätverk.

Fördelen med att studera turism genom en akademisk utbildning är att du utvecklar flera förmågor som är viktiga i arbetslivet även utanför turismsektorn. Du lär dig kritisk informationssökning, skriva akademiska uppsatser, rapporter och genomföra undersökningar, bland annat genom hållbarhetsanalyser och enkäter. Dessa kompetenser är viktiga i specialistfunktioner och på högre positioner inom besöksnäringen.