Varför programmet?

Efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad

Den växande besöksnäringen behöver arbetskraft. Turismprogrammet ger dig efterfrågad kompetens och möjligheten till att skräddarsy din utbildning. Under utbildningen utvecklar du ditt kritiska tänkande och din analytiska skicklighet som du kan använda i flera olika sammanhang. Bland annat kan det användas vid strategisk utveckling av såväl attraktioner, destinationer och offentlig planering som vid management inom turistföretag. Denna kompetens efterfrågas till ledningspositioner inom både privata företag och offentlig sektor. Det är även viktigt för dig som vill bli entreprenör.

I en föränderlig och stimulerande bransch har du goda möjligheter att få ett spännande framtida arbete. Du kan själv forma din utbildning genom att välja en inriktning av eget intresse: hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, IT inom turism, event & möten samt hållbara transporter. Du har också möjlighet att forma din utbildning genom att skaffa dig dubbla kandidatexamen, dels i turismvetenskap och dels i ett valbart biämne. Valfriheten inom programmet gör att du även har möjlighet till utlandsstudier eller praktiktermin.

Programmet har en stark koppling till omvärlden. Under programmet kombineras akademisk kunskap med arbetslivsrelaterad kunskap. Genom en verklighetsnära pedagogik får du en koppling till näringslivet som sedan kan leda till jobb. Genom arbetsmarknadsdagar, praktik, gästföreläsningar samt ämnets mentorssamarbete med ett internationellt turismnätverk får du möjlighet att bygga upp ett nätverk.

Fördelen med att studera turism genom en akademisk utbildning är att du utvecklar flera förmågor som är viktiga i arbetslivet. Till exempel lär du dig kritiskt söka information, skriva rapporter och genomföra undersökningar, bland annat genom marknadsundersökningar och eventplanering. Dessa kompetenser är viktiga i specialistfunktioner och på högre positioner inom besöksnäringen.