Din framtid!

Ta dig an utmaningen i utvecklingsarbete med en bred grund

Utveckling och internationellt samarbete är unikt i den bredd av kompetens du får med dig ut i arbetslivet. Du får utvecklade perspektiv på omvärlden, samt praktiska kunskaper om hur man tolkar data och statistik. Det helhetsgrepp på utvecklingsfrågor du kommer ha är unikt och attraktivt ute i arbetslivet. Oavsett om du arbetar direkt med utvecklingsfrågor eller inte så kommer den breda allmänbildningen som programmet ger vara nyttig genom hela livet.

Programmet ger dig ingen specifik yrkestitel, men en bred kunskapsgrund att stå på och verktygen för att ta dig dit du vill inom arbetsområdet. Du kommer att ha de teoretiska och praktiska färdigheterna du behöver för arbete med utvecklingsfrågor på myndigheter som exempelvis SIDA, internationella organisationer och företag, icke-statliga organisationer eller ambassader. Oavsett vilken arbetsplats du hamnar på kommer du genom dina kompetenser med stor säkerhet kunna utöva kvalificerat utvecklingsarbete.