Vad ingår?

Tvärvetenskapligt och varierat innehåll med internationellt fokus

Utbildningens första två år består av tvärvetenskapliga kurser, vilket innebär en blandning av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Du introduceras till grundläggande utvecklingsteorier och läser kurser om bland annat globalisering, politik, ekonomi och mänskliga rättigheter. Kurserna rör även förutsättningar för försörjning och global hälsa. Under hela utbildningen finns ett globalt utvecklingsperspektiv och programmet har därmed en stark samhällsförankring.

Du får under de fyra första terminerna även kunskaper inom kvalitativ metod, geografiska informationssystem (GIS), statistik och uppsatsskrivande.

Under det sista året får du möjlighet att själv forma din utbildning genom valbara fördjupningskurser och examensarbete. Här ges även möjligheter för praktik eller fältstudier utomlands, samt utbytesstudier på andra universitet i Europa. 

Termin 1

Introduktion till hållbar utveckling (7,5 hp), Utvecklingsteorier (7,5 hp), Politik för hållbar regional och global utveckling (7,5 hp), Befolkning, kultur och miljö (7,5 hp)

Termin 2

Ekonomi och utveckling (7,5 hp), Demokrati och mänskliga rättigheter (7,5 hp), Geografiska informationssystem (GIS) och statistik i utvecklingsstudier (7,5 hp), Kvalitativ metod (7,5 hp)

Termin 3

Självständigt arbete (B-uppsats) inom utveckling och internationellt samarbete (7,5 hp), Landsbygdsutveckling, urbanisering och försörjningssystem (7,5 hp), Miljö och utveckling (15 hp)

Termin 4

Global hälsa (15 hp), Internationellt samarbete (15 hp)

Termin 5

Valbara kurser på C-nivå

Termin 6

Valbara kurser på C-nivå, examensarbete (15 hp)

Arbetssätt:

Undervisningen består till största delen av föreläsningar och seminarium. Mängden lärarledd undervisning kan variera, men i regel förväntas du vara på högskolan mellan fyra och åtta timmar i veckan. Utöver den traditionella undervisningen förekommer det även gästföreläsningar och studiebesök.

Examinationer kan vara salstentamen, hemtentamen eller annan typ av redovisning. Större delen av utbildningens kurslitteratur är på engelska och vissa delkurser är även i sin helhet på engelska.

Programmet har 60 platser och startar varje hösttermin. Under den första terminen och under några av delkurserna det sista året läser du tillsammans med studenter från Miljö och utvecklingsprogrammet, och eventuella fristående studenter. Mindre seminariegrupper bildas under varje delkurs.

Jag var jättenöjd med programmet! Utbildningen gav intressanta perspektiv på kolonialism och relationen mellan olika delar av världen. Vi fick dessutom möjlighet att göra fältstudier i Tanzania. Det fanns ett stort engagemang både hos lärare och studenter men även hos lärosätet som helhet. Vi hade en väldigt bra klass där vi lyfte varandra. Kan absolut rekommendera programmet!

Lena Möller

Lena Möller

Alumn – Utveckling och internationellt samarbete