Varför programmet?

Studera dagens komplexa frågor och verka för förändring

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta för förändring i världen. Utveckling och hållbarhet är två centrala frågor som genomsyrar hela utbildningen. Du får en bred bild av både problematiken och möjligheterna kopplade till utvecklingsfrågor.

Inom programmet studerar du relevanta ämnen tvärvetenskapligt. Det innebär att samhällsutveckling kopplat till sociala, ekonomiska och politiska aspekter kombineras med naturvetenskapliga hållbarhetsfrågor om miljö och hälsa. De undervisande lärarna har gedigen erfarenhet av forskning och arbete inom de olika ämnena.

Utbildningens bredd förbereder dig för olika former av utveckling- och hållbarhetsarbete, med ett genomgående internationellt perspektiv och stark samhällsförankring. För dig som vill kombinera en teoretisk grund med praktisk erfarenhet finns möjligheter till fält- och utbytesstudier. Programmet går att koppla till samtliga av FN:s globala mål och med det naturvetenskapliga perspektivet får du som student en unik spetskompetens i bredden.

Det här är en utbildning för dig som är intresserad av dagens viktiga och komplexa utvecklingsfrågor. Programmet är utformat för att ge dig den breda och nödvändiga kompetens som behövs för att bedriva kvalificerat utvecklingsarbete.

Globala frågor har alltid intresserat mig, framförallt mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, men även internationella relationer och global hälsa. Programmet innehöll alla de delar jag sökte, det var en fantastisk möjlighet att få djupdyka i dessa ämnen under  tre år! Min kunskap inom de olika fälten blev betydligt större och kurserna var relevanta, aktuella och intressanta. Under den sista terminen fick jag möjlighet att åka två månader till Uganda genom ett MFS-stipendium för att skriva min C-uppsats

Matilda Lund

Matilda Lund

Alumn – Utveckling och internationellt samarbete