Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Anmälan

All anmälan till högskolan sker via antagning.se.

All anmälan till kurser och program görs på antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du även information om hur du anmäler dig, urval, behörighetskrav och ansökningsprocessen.

Ansökningsperioderna
Aktuella datum för kommande ansökningsperioder hittar du på antagning.se (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sen anmälan
För vissa kurser och program går det att göra en sen anmälan. Du antas då i mån av plats, efter de sökande som har sökt i tid. En sen anmälan garanterar dig inte en plats på utbildningen. Läs mer på antagning.se (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagningsstatistik
Universitets- och högskolerådets hemsida (UHR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlad information om antagningsstatistik från tidigare terminer. Där kan du få en uppfattning om hur lätt eller svårt det är att komma in på en kurs eller ett program.