Program eller kurs?

Det finns två olika sätt du kan läsa på högskolan, antingen via ett program eller via att läsa fristående kurser.

Program
När du läser ett program får du ett färdigt "paket" av kurser. Du läser vanligtvis A-, B- och C-kurs i ett huvudområde, och sedan andra relevanta kurser inom programmets tema. Under vissa program kan du även få möjlighet att själv välja kurser under en så kallad valbar termin.​

Programmets upplägg gör att du efter godkänd utbildning får en kandidat-, magister- eller masterexamen

Kurs
Istället för att läsa ett program kan du läsa kurser, och själv kombinera dessa till en examen. För en kandidatexamen krävs det då att du läser A-, B- och C-kursen i ett ämne, samt ytterligare tre terminer som omfattar 30 högskolepoäng vardera.

Att läsa en kurs ger dig möjlighet att prova på ämnen och testa hur det är att läsa på högskolan. Du behöver däremot söka kurser inför varje termin. Information om hur du sätter ihop en egen examen.

Fristående kurser läses ofta tillsammans med programstudenter.