Studera på högskolan

Nedan förklaras några återkommande begrepp som används på högskolan för att beskriva utbildningarnas omfattning, studietakt och studieform.

Högskolepoäng
Högskolepoäng visar hur lång en kurs eller ett program är. En veckas studier på heltid motsvarar 1,5 högskolepoäng. En termins heltidsstudier är 30 högskolepoäng. Ett helt studieår om 40 veckor räknas som 60 högskolepoäng.

Ett kandidatprogram innebär att du läser minst 180 högskolepoäng, vilket innefattar tre års heltidsstudier.

Studietakt
Studietakt visar hur mycket du läser under en studieperiod. Är studietakten 100 % så läser du på heltid och är den 25 %, 50 % eller 75 % så läser du kursen eller programmet på deltid.

Campus/Distans
Campus är högskolans område. Om du läser på campus har du en viss del föreläsningar eller seminarier som äger rum på Södertörns högskola som du måste närvara på.

När du läser en kurs eller ett program på distans är majoriteten av undervisningen nätbaserad. Det innebär till exempel att du både har föreläsningar och diskussioner via nätet. Vissa distansutbildningar kan ha enstaka obligatoriska träffar på högskolan.

 

Du kan läsa mer om vanliga undervisnings– och examinationsformer som förekommer på Södertörns högskola