Litteratur

Arkeologi A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-26
Beslutad av: Ämnesr√•d i Arkeologi, Dnr: 1963-2.1.1-2021

Huvudlitteratur som följer hela kursen:

Burenhult, Göran. 1999. Arkeologi i Norden del 1. Natur och kultur. ISBN 91-27-07345-9

Burenhult, Göran. 2000. Arkeologi i Norden del 2. Natur och kultur. ISBN 91-27-07823-x

Carlsson, Anders. 2015. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stenålder till järnålder. Stockholms universitet. ISBN 97891-63-78763-8

Delkurs 1. Arkeologiska perspektiv - en introduktion:

Renfrew, Colin & Bahn, Paul. 2016. Archaeology Theories, Methods and Practice.

Thames & Hudson Ltd. ISBN: 978-0-500-292105 Finns även i äldre utgåvor som kan användas. (delar ur)

Rönnby, Johan. 2005. Forntidsresan. Introduktion till arkeologistudierna. Läromedel från Södertörns högskola 3. ISBN 91-89315-53-7 (finns att ladda ner på SH:s biblioteks hemsida)

Rönnby, Johan. 2014. Marinarkeologi. En introduktion till vetenskapen om det sjunkna förflutna. Studentlitteratur. ISBN 978-91-4-409737-4 (delar ur)

Ekström, Anders & Sörlin, Sverker. 2012. Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle. Nordstedt, Stockholm. ISBN 978-91-1-304433-0. (delar ur)

Vision för kulturmiljöarbetet till 2030. 2016. Riksantikvarieämbetet. Elektronisk utgåva på: samla.raa.se

Welinder, Stig. 2009. Sveriges historia. 13000 f Kr-600 e Kr. Nordstedts. ISBN 978-91-1-302376-2

Delkurs 2. Materiell kultur och samhälle I. Sten- och bronsålder:

Mithen, Steven. 2004 (finns i flera upplagor) After the ice. A global human history, 20000-5000 B.C. Harvard University Press. ISBN 978-06-7401999-7 (delar ur)

Sjöberg, Maria (redaktör). 2014 (eller senare upplaga). En samtidig världshistoria. Lund, Studentlitteratur. ISBN 978-91-4-407437-5 (delar ur)

Kompendium A 2.

Delkurs 3. Materiell kultur och samhälle II. Järnålder:

Cassel, Kerstin. 2008. Det gemensamma rummet. Migrationer, myter och möten. Södertörn Archaeological Studies 5. Finns som PDF på Studiewebben.

Sjöberg, Maria (redaktör). 2014. En samtidig världshistoria. Lund, Studentlitteratur. ISBN 978-91-4-407437-5 (delar ur)

Wells, Peter S. 2001. The barbarians speak. How the conquered peoples shaped Roman Europe. Princeton Univ. Press. ISBN 978-06-9-108978-2 (delar ur)

Kompendium A 3.

Delkurs 4. Ting och text. Från medeltid till samtid:

Andr√©n, Anders. 1997. Mellan ting och text. En introduktion till de historiska arkeologierna. Brutus Östlings f√∂rslag, Symposium. Esl√∂v. ISBN 99-1228966-8 (delar ur)

Burström, Mats. 2007. Samtidsarkeologi. Introduktion till ett forskningsfält. Lund, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-00430-3 (delar ur)

Deetz, James. 1996. In small things forgotten. New York, Doubleday. ISBN 0-385-48399-6

Persson, Maria. 2014. Minnen från vår samtid. Arkeologi, materialitet och samtidshistoria. Diss. 978-91-85245-55-0 Finns som elektronisk resurs: http://hdl.handle.net/2077/34975 (delar ur)

Rönnby, Johan. 2014. Marinarkeologi. En introduktion till vetenskapen om det sjunkna förflutna. Studentlitteratur. ISBN 978-91-4-409737-4 (delar ur)

Sjöberg, Maria (redaktör). 2014. En samtidig världshistoria. Lund, Studentlitteratur. ISBN 978-91-4-407437-5 (delar ur)

Kompendium A 4.