Litteratur

Nationalekonomi A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-28
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r Nationalekonomi vid Institutionen f√∂r samh√§llsvetenskaper

Makroekonomi:

Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon Oster, Principles of Economics, senaste upplagan Published by Prentice Hall


Kompendium: Mer om Makroekonomi

(köps i Harrys böcker)


Tillämpad makroekonomi:

Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon Oster, Principles of Economics, senaste upplagan Published by Prentice Hall

Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström (red.), Marknad och Politik, senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


Artiklar som laddas ned fr√•n n√§tet tillkommer Mikroekonomi:

Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon Oster, Principles of Economics, senaste upplagan Published by Prentice Hall

Artiklar som laddas ned från nätet tillkommerMikrotillämpning och handelsteori:

Paul R.Krugman., Maurice Obstfeld., Marc J. Melitz International Trade Theory and Policy (11 edition) ISBN-9781292216355

Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström (red.), Marknad och Politik, senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar som laddas ned från nätet tillkommer