Litteratur

Idéhistoria C, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-18
Beslutad av: ÄmnesrĂ„d i idĂ©historia, Dnr: 1909-2.1.1-2021

Delkurs 1: Tematiska studier, 7,5 hp

Litteratur vÀljs i samrÄd med examinator eller handledare.


Delkurs 2: Teori och metod, 7,5 hp

David Armitage & Jo Guldi: The History Manifesto (Cambridge University Press: Cambridge, 2014), 161 sidor.

Christopher Clark: Time and Power: Visions of History in German Politics, from the Thirty Years' War to the Third Reich (Princeton University Press, 2019), urval ca. 40 s.

William E. Connolly: The Terms of Political Discourse (Princeton University Press: New Jersey, 1993), 1-44.

Lorraine Daston & Peter Galison: “The Image of Objectivity”, i Representations, vol. 40 (1992), 81-128.

David Featherstone: “Black Internationalism, Subaltern Cosmopolitanism, and the Spatial Politics of Antifascism”, Annals of the Association of American Geographers, 103:6 (2013), 1406-1420.

Gerald Graff och Cathy Birkenstein: They Say/I say. The moves that matter in academic writing, 2 ed. (W.W. Norton & Company: New York/London, 2010), 19-138.

Akira Iriye: Global and Transnational History: The Past, Present, and Future (Macmillan: New York, 2012), 94 s.

Thomas F. Gieryn: Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line (University of Chicago Press: Chicago, 1999): 1-36.

Adrian Johns: The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making (University of Chicago Press: Chicago, 1998), 1-57.

Peter Josephson & Frans Lundgren: Historia som kunskapsform (Stockholm: Studentlitteratur, 2014), 104 s.

Peter Josephson: “Weber och den akademiska frihetens gränser”, Tvärsnitt, 4/2008, 20-23.

Reinhart Koselleck: ”Historia Magistra Vitae: Om föreställningens gradvisa upplösning under den nya tiden”, i dens. Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik (Daidalos: Göteborg, 2004), 53-85.

Don Kulick: “Är måsar lesbiska? Om biologins relevans för mänskligt beteende”, Res Publica, nr. 35/36 (1997), 221-232.

Bruno Latour: ”Visualisation and cognition: Drawing things together”, i H. Kuklick (red.): Knowledge and Society: Studies in the Sociology of Culture Past and Present, Jai Press vol. 6 (1986), 1-40.

Kenan Malik: ”The Failure of Multiculturalism: Community versus Society in Europe”, Foreign Affairs, 01-03-2015, 11 s.

Valerie Rohy: Anachronism and Its Others: Sexuality, Race, Temporality (SUNY Press: New York, 2009), 1-20.

Joan W. Scott: "Gender: A Useful Category of Historical Analysis", The American Historical Review, Vol. 91, No. 5 (Dec., 1986), 1053-1075.

Ytterligare seminarieunderlag efter lÀrares instruktioner kan tillkomma.


Delkurs 3: Uppsats, 15 hp

Referenslitteratur:

Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne, Metod – Guide för historiska studier (Studentlitteratur, Lund, 2018) 320 s.

Jarrick, Arne, & Josephsson, Olle, FrÄn tanke till text. En sprÄkhandbok för uppsatsskrivande studenter (Studentlitteratur; Lund, 1996 el.sen.), 125 s.

Lindblad, Inga-Britt, Uppsatsarbete. En kreativ process (Studentlitteratur; Lund, 1998), 65 s. (ca 300 s)

Linton, Magnus, Text & Stil: Om konsten att berÀtta med vetenskap (Natur & Kultur, Stockholm, 2019), 239 s.

Exempeluppsatser och seminarietexter tillkommer.