Litteratur

Handelsrättslig översiktskurs, 15 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-23
Beslutad av: Ämnesrådet för Juridik

SENASTE UPPLAGAN AV:


Lundberg, Konrad m.fl., Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, Sanoma Utbildning


Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Introduktion till EU, Norstedts Juridik


Zetterström, S. Civilrätt: övningsbok, Liber


Lagbok: Senaste upplagan av Sveriges Rikes Lag (den blåa lagboken) eller Sveriges lag (den svarta lagboken)


Författningstext (lagtext) ingår kurslitteraturen in den omfattning det framgår av föreläsningar, seminarier och kurslitteratur.

Både för Handelsrättslig översiktskurs och fortsatta studier på Affärsjuridik rekommenderas: "Den blå lagboken" (Sveriges Rikes Lag - Norstedts Juridik) och då inte äldre än ett år. Det går att använda andra lagtextsamlingar och/eller äldre lagböcker men detta avrådes ifrån. Den skriftliga tentamen baseras på vid var tid gällande lag och tentamens svar som baseras på gammal lagtext ger poängavdrag. Observera att på tentamen får endast lagbok (lagtextsamling) medtas och denna får inte vara kommenterad eller kompletteras med lösa utskrifter av aktuell lagtext.