Litteratur

Kultur- och samhällsanalyser, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-05
Beslutad av: Ämnesr√•det i Etnologi, D.nr. 1795-2.1.1-2021

Kultur- och samhällsanalys

Hamilton, Clive 2018: Den trotsiga jorden. Människans öde i antropocen. Göteborg: Daidalos. 260 s.

Hastrup, Kirsten, 2004: Det fleksible faellesskab. Aarhus: Univers. 184 s.


Social och epistemologisk ojämlikhet

Bauman, Zygmunt 2012: Collateral damage. Social ojämlikhet i en global tidsålder. Göteborg: Daidalos. 194 s.

Butler, Judith 1999: Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos. 254 s.


Modernitet och globalisering

Castells, Manuel (2002). Internetgalaxen: reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle. Göteborg: Daidalos 295 s.

Milanovińá, Branko (2017). Global oj√§mlikhet: nya perspektiv i globaliseringens tidevarv. G√∂teborg: Daidalos, 295 s.

Rosa, Hartmut (2014). Acceleration, modernitet och identitet: tre essäer. Göteborg: Daidalos 154 s.

Totalt: 1 636 s.