Litteratur

Våga tala - praktiska övningar, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-19
Beslutad av: Ämnes- och programrådet för retorik

Obligatorisk litteratur

Almström Persson, Gunilla Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq, s. 45–58 [14 sidor]

 

Axelsson, Ulrika (2011). Talängslan: förstå, utmana och förändra. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur [96 sidor]

 

Gelang, Marie (2008). Actiokapitalet – retorikens ickeverbala resurser. Diss. Örebro: Örebro universitet, s. 217–231 [15 sidor]

 

Hellspong, Lennart (1992). Konsten att tala: övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, s. 23–29 [7 sidor]

 

Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. Lund: Studentlitteratur, s. 210–217 [8 sidor]

 

Lindstedt, Inger (2015). Talarens hantverk: att göra framgångsrika presentationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur [220 sidor]

 

Rydstedt, Rudolf (1993). Retorik. Luns: Studentlitteratur, s. 3–157 [155 sidor]

 

 

Totalt 515 sidor

 

Referenslitteratur                                                                                         

Pusztai, Istvan (2012). Mod att tala: 160 övningar i retorik. 1. uppl. Malmö: Gleerup