Litteratur

Filosofins historia, 15 hÜgskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.: VT2021
Beslutsdatum: 2020-11-20
Beslutad av: ÄmnesrĂĽdet i Filosofi

Lärare: Anders Bartonek

 

Den klassiska filosofin, frĂĽn Antiken till Kant 7,5 hp

Moment 1

Primärlitteratur:

•Marc-Wogau (red.), Filosofin genom tiderna, urval ur band 1 (s. 15-310)

•Parmenides poem “Om naturen” (PDF). 10 sidor.

•Sappho, Selected Poems and Fragments (PDF). 10 sidor.

•Heraclitus fragments (PDF). 30 sidor.


Sekundärlitteratur:

•Popkin (ed.), The Columbia History of Western Philosophy, urval: Introduction (s. xv-xx), Ch. 1 “Origins of Western Philosophic Thinking”. 130 sidor.

Obs! om ni tycker att Popkins bok är för svår (pga engelska) går det att använda Svante Nordin, Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (Studentlitteratur AB; Stockholm, 2003 eller senare); hela avsnittet “Antiken”. 130 sidor.

•Mary Ellen Waithe, “Women in the History of Philosophy”, i Popkin (ed.), The Columbia History of Western Philosophy. 7 sidor.

•Vigdis Songe-Møller, Philosophy Without Women. The Birth of Sexism in Western Thought (London/New York: Continuum, 2002). 14 sidor

•Hans Ruin, efterord till Herakleitos Fragment (Lund: Propexus, 1997) (PDF). 20 sidor.

•Jesper Svenbro, “Försokratikern Sapfo”, i Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande (Göteborg: Glänta, 2007). 14 sidor.

•Stella Sandford, “Thinking Sex Politically: Rethinking ‘Sex’ in Plato’s Republic”, i The South Atlantic Quarterly 104:4, 2005. 15 sidor.

•Barbara Cassin, “Who’s Afraid of the Sophists? Against Ethical Correctness” i Hypatia Vol. 15/4, 2000. 20 sidor.


Moment 2

Primärlitteratur:

•Marc-Wogau (red.), Filosofin genom tiderna, urval ur band 1. 140 sidor.

•Malmström-Ehrling (red.), Kvinnliga filosofer, urval. 60 sidor.

•Francisco de Vitoria, On the American Indians, ur de Vitoria, Political Writings, Pagden & Lawrance (ed.) (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). 20 sidor.


Sekundärlitteratur:

•Smith & Jakobsson, Introduktionsföreläsning till M2. 15 sidor.

•Popkin (ed.), The Columbia History of Western Philosophy. 125 sidor.

ur Ch. 1 slutparagrafen “The Latin tradition in early Christian philosophy” (s. 129-139); Ch. 2 “Medieval Islamic and Jewish Philosophy” (urval ca 5 sid: Introduction Richard H. Popkin 140; Conclusion Richard H. Popkin 217); samt Ch. 3. “Medieval Christian Philosophy” och Ch. 4. “The Renaissance” i sin helhet. 40 sidor.

•Malmström-Ehrling (red.), Kvinnliga filosofer, Inledning. 10 sidor.

•Joan Kelly, “Did Women Have a Renaissance?”, i Bridenthai & Koonz (ed.), Becoming Visible: Women in European History, (Boston: Houghton Mifflin, 1977). 15 sidor.

•Walter D. Mignolo, “The Many Faces of Cosmo-Polis: Border Thinking and Critical Cosmopolitanism”, i Public Culture 12/3, 2000. 20 sidor.

•Carolyn Merchant, “Secrets of Nature: The Bacon Debates Revisited”, i Journal of the History of Ideas, Vol. 69, No. 1 (Jan., 2008). 15 sidor.

•Anthony J. Funari, Francis Bacon and the Seventeenth-Century Intellectual Discourse (New York: Palgrave Macmillan, 2011). 20 sidor.

•Edda Manga, Kolonialism och rättfärdigt krig – Francisco de Vitoria. De rättfärdiga krigens återkomst, i Historisk Tidskrift 128:3 (2008). 25 sidor.

 

Den moderna filosofin, frĂĽn Kant till mitten av 1900-talet 7,5 hp

Moment 3

Primärlitteratur:

•Marc-Wogau (red.), Filosofin genom tiderna, urval ur band 2. 150 sidor.

•Malmström-Ehrling (red.), Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning (Wollstonecraft, kap. 16-19). 40 sidor.


Till detta kommer PDF-filer:

•Locke, ur Andra avhandlingen om styrelseskicket: en essä angående den civila styrelsens sanna ursprung, räckvidd och mål [1689], översättning av Eva Backelin (Göteborg: Daidalos, 1998), kap 1-5, kap 8 och 9 i urval. 40 sidor.

•John Locke, The Fundamental Constitution of Carolina, §§ 107-110. 15 sidor.

http://avalon.law.yale.edu/17th_century/nc05.asp#b3

•de Gouges, Declaration of the Rights of Woman (PDF). 10 sidor.

•Kant, utdrag från Kritik av det rena förnuftet (PDF) 20 sidor.

•Toussaint L’Ouverture, ur The Haïtian Revolution, ed. Nesbitt (London: Verso, 2008) brev 1-4, 11. 10 sidor.


Sekundärlitteratur:

•Popkin (ed.), The Columbia History of Western Philosophy: kap. 5 “Seventeenth-Century Philosophy” och kap. 6. “Eighteenth-Century Philosophy”. 185 sidor.

•Carver & Martin (ed.), Palgrave Advances In Continental Political Thought: kap 1, Caroline Williams, ”Baruch Spinoza” + kap. 2 Howard Williams, “Immanuel Kant”. 40 sidor.


Sekundärlitteratur som PDF-filer och länkar:

•Michel-Rolph Trouillot, “An Unthinkable History. The Haitian Revolution as a Non-Event”, i Silencing the Past. Power and the Production of History (Boston: Beacon Press, 1995). 35 sidor.

•Franz J. Hinkelammert, ”The Hidden Logic of Modernity. Locke and the Inversion of Human Rights”, in Worlds & Knowledges Otherwise | Fall 2004. 30 sidor.

•Markku Leppäkoski, “Hur ren är Kritik av det rena förnuftet?” Inledning till Kant, Kritik av det rena förnuftet (Stockholm: Thales, 2004). 20 sidor.

•Robin May Schott, “The Gender of Enlightenment” i Schott (ed.), Feminist Interpretations of Immanuel Kant. Re-Reading the Canon (University Park: Pennsylvania State University Press, 1997), 25 sidor.

•Lena Halldenius, “Mary Wollstonecraft’s Feminist Critique of Property: On Becoming a Thief from Principle”, i Hypatia, 2014. 15 sidor.

 

Moment 4

Primärlitteratur:

•Filosofin genom tiderna, urval ur band 3 (alla utgåvor är ok) och 4 (nyutgåvan från 2010). 300 sidor.

•a) Hegel, utdrag ur Andens fenomenologi (Förord + Inledning, 56 s.) PDF

•b) Hegel, utdrag ur Andens fenomenologi (Självmedvetande, den s.k. ”herre-slav dialektiken”, 34 s.) PDF

•Friedrich Nietzsche, ”Om historiens nytta och skada för livet” i utdrag s. 83-100, samt “Om sanning och lögn i utommoralisk mening” i: Samlade skrifter band 2 (Stockholm/Stehag 2005) [81-149, 503-514] PDF. 110 sidor.

•Martin Heidegger, “Vad är metafysik?” (1929) 15 s. PDF

•Jean-Paul Sartre, ”The Look”, ur Being and Nothingness. An Essay on Phenomenological Ontology [1943], transl. Hazel E. Barnes (London: Methuen, 1958), p. 252-302 (läs även kapitlets inledning s. 221-223, samt det sista stycket s. 232) PDF. 55 sidor.


Sekundärlitteratur:

•Popkin (ed.), The Columbia History of Western Philosophy: kap. 7-9. 30 sidor.

•Carver & Martin (ed.), Palgrave Advances In Continental Political Thought: kap. 3-6 (Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger). 40 sidor.

•a) Bernasconi, “With What Must the Philosophy of World History Begin? On the Racial Basis of Hegel’s Eurocentrism”, in Nineteenth-Century Contexts: An Interdisciplinary Journal, 2000, 22:2, pp. 171-201 PDF. 30 sidor.

•b) Susan Buck-Morss, ”Hegel och Haiti” [2000], i Att läsa Hegel, red. Anders Burman & Anders Bartonek (Stockholm: Tankekraft, 2012) PDF. 20 sidor.

•b) Judith Butler, ”Begär, retorik och erkännande i Hegels Andens fenomenologi”[1999], i Att läsa Hegel, red. Anders Burman & Anders Bartonek (Stockholm: Tankekraft, 2012). 20 sidor.

•Hillis Miller, “Dismembering and Disremembering in Nietzsche's On Truth and Lies in a Nonmoral Sense”, i boundary 2, vol. 9-10 (1981), s. 41-54 PDF 13 sidor.

•Gary Gutting, ”Bergson and Merleau-Ponty on Experience and Science”, in Bergson and Phenomenology, edited by Michael Kelly (New York: Palgrave Macmillan, 2010), p. 63-77 PDF. 14 sidor.

•Sebastian Gardner, Sartre’s “Being and Nothingness”: A Reader’s Guide (New York: Continuum, 2009), pp. 126-148 Ch. ”Relation to the other”. 22 sidor.

•Sara Heinämaa, “Simone de Beauvoir’s Phenomenology of Sexual Difference”, i Margaret Simons (ed.) The Philosophy of Simone de Beauvoir: Critical Essays (Bloomington: Indiana University Press, 2006) pp. 20-41 PDF. 21 sidor.

•Axel Honneth, “A Social Pathology of Reason. On the Intellectual Legacy of Critical Theory”, i Fred Rush (ed.), The Cambridge Companion to Critical Theory (Cambridge: Cambridge U.P., 2004) pp. 336-357 PDF. 21 sidor.