Litteratur

Socialt arbete, magisteruppsats, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-18
Beslutad av: Ämnes- och programrådet för socialt arbete och Socionomprogrammet

Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete

Fairclough, Norman (2015). Language and Power. London and New York: Routledge. (sidor 1-176)

Burawoy, Michael (2000). Global ethnography : forces, connections, and imaginations in a postmodern world, Berkeley : Univ. of California Press, 2000, 392 s.

Pietkiewicz, Igor and Smith, Jonathan A (2015). “A practical guide to using Interpretative Phenomenological Analysis in qualitative research psychology.” Czasopismo Psychologiczne. Psychological Journal. 20:1 (7–14). DOI: 10.14691/CPPJ.20.1.7

Smith, J. A., Larkin, M., & Flowers, P. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. London: SAGE Publications Ltd.

Blom, B. & Morén, S. (2010). “Explaining social work practice – the CAIMeR-theory”. Journal of Social work,10 (1): 98-119.

Blom, B. & Morén, S. (2011). “Analysis of generative mechanisms”. Journal of Critical Realism. Vol 10 (1) pp. 60–79.

Referenslitteratur:

Aspers, P. (2010). “The Second Road to Phenomenological Sociology”, Soc (2010) 47:214–219.

Skoog, Viktoria, Khoo, Evelyn and Nygren, Lennart (2015). "Disconnection and dislocation: relationships and belonging in unstable foster and institutional care." British Journal of Social Work, 45(6): 1888–1904.

Benner P. (1994). “The tradition and skill of interpretive phenomenology in studying health, illness, and caring practices”. In P. Benner (ed.) Interpretive Phenomenology Embodiment, Caring, and Ethics in Health and Illness. (pp. 99–127) London: Sage.

Blom, B. & Morén, S. (2015). Teori för socialt arbete. Studentlitteratur.

Därutöver kan korta artiklar tillkomma under kursens gång.


Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete

Brenner, N., P. Marcuse, M. Mayer (2011). Cities For People, Not For Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City. London/NY: Routledge (utvalda kapitel)

Fainstein, S.S. (2010). The Just City. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Fincher, R. & Iveson, K. (2012). Justice and Injustice in the City. Geographical Research, 50: 231-241.

Salonen, T. (2011). (red.) Hela staden. Social hållbarhet eller desintegration? Umeå: Boréa. (utvalda kapitel)

Sernhede, O., R. L. Rosales och J. Söderman (2019). När betongen rätar sin rygg. Ortenrörelsen och folkbildningens renässans. Göteborg: Daidalos.

Stigendal, Mikael (2016). Samhällsgränser. Ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö. Liber. (utvalda kapitel)

Swyngedouw, E. & Heynen, N.C. (2003). Urban Political Ecology, Justice and the Politics of Scale. Antipode, 35: 898-918.

Därutöver kan fler korta artiklar tillkomma under kursens gång.

Referenslitteratur:

Brenner, N. (2009). What is critical urban theory? City 13:2-3, 198-207.

Harvey, D. (1973). Social Justice and the City. London: Edward Arnold.

Iveson, K. (2011). Social or spatial justice? Marcuse and Soja on the Right to the City. City 15, 250–259.

Kings, L. (2011). Till det lokalas försvar. Civilsamhället i den urbana periferin. Lund: Arkiv.

Lefebvre, H. (1996/1968). The right to the city. I Kofman, E. and Lebas, E. (red.) Writings on Cities. London: Blackwell, sid. 63–184.

Marcuse, P. (2009). From critical urban theory to the right to the city. City 13, 185–197.

Marcuse, P., Connolly, J., Novy, J., Olivo, I., Potter, C. & Steil, J. (red.). Searching for the Just City. New York and London: Routledge.