Litteratur

Filosofi B, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-24
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i filosofi

Metafysik 2: Spinoza Etiken

(lÀrare: Hans Ruin, samlÀses med Filosofi C delkurs Verkstudium)

Att köpa eller lÄna:

Spinoza Etiken, övers D Lagerholm (Thales förlag)

Att lÀsa Spinoza, red Spindler & Montan (Tankekraft förlag)


Logik 2: Den logiska positivismen

(lÀrare: Charlotta Weigelt)

Att köpa eller lÄna:

A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (valfri utgĂ„va) [utdrag, ca 105 s.] 

Konrad Marc-Wogau m.fl. (red.), Filosofin genom tiderna 4. 1900-talet före 1950 (Stockholm: Thales, andra utgĂ„van 2010). 

Ur detta verk lĂ€ses: 

Rudolf Carnap, ”Empirism, semantik och ontologi”, s. 155-173. 

Rudolf Carnap, ”Ur VĂ€rldens logiska uppbyggnad”, s. 127-137. 

Otto Neurath, ”Protokollsatser”, s. 145-154. 

Moritz Schlick, “Filosofins vĂ€ndning”, s. 138-144. 

[totalt 45 s.] 

Alan Richardson & Thomas Uebel (red.), The Cambridge Companion to Logical Empiricism (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). 

Ur detta verk lĂ€ses: 

Alan Richardson & Thomas Uebel, “Introduction”, s. 1-10. 

Friedrich Stadler, “The Vienna Circle: Context, Profile, and Development”, s. 13-40. 

Dieter Hoffman, “The Society for Empirical/Scientific Philosophy”, s. 41-57. 

Michael Friedman, “Coordination, Constitution, and Convention: The Evolution of the A Priori in Logical Empiricism”, s. 91-116. 

Maria Carla Galavotti, “Confirmation, Probability, and Logical Empiricism”, s. 117-135. 

Thomas Mormann, “The Structure of Scientific Theories in Logical Empiricism”, s. 136-162. 

Elisabeth Nemeth, “Logical Empiricism and the History and Sociology of Science”, s. 278-302. 

Alan Richardson “’That Sort of Everyday Image of Logical Positivism’: Thomas Kuhn and the Decline of Logical Empiricist Philosophy of Science”, s. 346-370. 

[totalt ca 170 s.] 

 

LÀggs upp pÄ studiewebben Canvas:

Liam Kofi Bright, “Logical Empiricists on Race”, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 65 (2017): 9-18. 

Hilda D. Oakeley, “Epistemology and the Logical Syntax of Language”, Mind, vol. 49, nr. 196 (1940): 427-444. 

Alan Richardson, “Carnapian Pragmatism”, The Cambridge Companion to Carnap (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), s. 295-315. 

Moritz Schlick, ”Positivism and Realism”, The Essential Readings in Logical Positivism, red. O. Hanfling (Oxford: Blackwell, 1981), s. 83-110. 

Moritz Schlick, “Form and Content, an Introduction to Philosophical Thinking”, Gesammelte AufsĂ€tze 1926-1936 (Hildesheim: Olms, 2013), s. 151-249. [utdrag om ca 50 s.] 

L. Susan Stebbing, “Language and Misleading Questions”, The Journal of Unified Science (Erkenntnis), vol. 8, nr. 1/3 (1939): 1-6. 

Friedrich Weismann, “Meaning and Verification”, The Essential Readings in Logical Positivism, red. O. Hanfling (Oxford: Blackwell, 1981), s. 45-55. 

[totalt ca 141 s.]

 

Etik 2/Politik 2: Den tidiga Frankfurtskolan

(lÀrare: Anders Bartonek)

Att köpa eller lÄna:

Horkheimer & Adorno: Upplysningens dialektik, Daidalos 2012 (inledning, upplysning, kulturindustri, antisemitism).

Horkheimer: Critical theory: Selected essays, Continuum 2002 (56s).

 

LÀggs upp pÄ studiewebben Canvas:

Adorno: “The Actuality of Philosophy”, i Telos 1977 (13s).

Adorno: “The Idea of Natural history”, i Telos 1984 (13s).

Adorno: ”Marginalanteckningar om teori och praxis”, i Fronesis 29/30 (23s).

Benjamin: Historiefilosofiska teser (online).

Benjamin: “Paris: Capital of the Nineteenth Century”, i Perspecta Vol. 12, 1969 (pp. 163-172) (Jstor).

Buck-Morss: The Origin of Negative Dialectics, Free Press, 1977 (kapitel 3, 20s).

Fromm: Flykten frÄn friheten, Natur & kultur 1945 (23s).

Habermas: Jürgen Habermas: The Philosophical Discourse of Modernity, Polity Press 1990 (pp. 106-actuality 130)

Horkheimer “Egoism and the Freedom Movement: On the Anthropology of the Bourgeois Era”, in Telos no 54, 1982 (pp. 10-17, 48-60)

Jay: The dialectical imagination, UC Press 1996 (ca 25s).

Marcuse: “Philosophy and critical theory”, i Negations, Mayfly 20089 (20s).

Ross: “Walter Benjamin’s communism”, i Thesis Eleven vol 166 (1), 16-39, 2021.

Stone: “Adorno and the disenchantment of nature”, i Philosophy & social criticism, 2006, Vol.32 (2), p.231-253.


B-uppsats

(lÀrare: Nicholas Smith)

LÀggs upp pÄ studiewebben Canvas:

Björk, Ulrika, Att skriva uppsats. En vÀgledning för grundutbildningen i filosofi. Södertörns högskola, under utgivning (30 s.).


Exempeluppsatser och artiklar pĂ„ högst 100 sidor tillkommer.