Litteratur

Genus på scen kring 1900, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-11
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet för litteraturvetenskap

DW = www.dramawebben.se

E = elektronisk länk

SW = studiewebben

L/K = Låna eller köpa

 

Agrell, Alfhild, Räddad (drama); DW.

Andreasson, Jenny, ”Vad jag sett, vad jag vet, vad jag hoppas på”, Är de här för att stanna nu? Teaterarvets akilleshäl, red Åsa Sarachu, Stockholm: Rosenlarv förlag, s. 67–76, L/K.

Benedictsson, Victoria, I telefon (drama), DW.

Berglund, Karin, ”Männen hafva vissa privilegier och de flesta bruka dem. Om dubbelmoralen i Alfhild Agrells Räddad och Dömd” (uppsats) DW.

Borgström, Eva, Berättelser om det förbjudna – begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935, Göteborg: Makadam förlag, 2016, s 1–25; 33–64, E: http://www.oapen.org/search?identifier=631936

Feiler, Yael, Att välja och att välja bort, Stockholm: Sveriges Dramatikerförbund, 2009, SW.

Johansson Lindh, Birgitta, Som en vildfĂĄgel i en bur: identitet, kärlek, frihet och melodramatiska inslag i Alfhild Agrells, Victoria Benedictssons och Anne Charlotte Lefflers 1880-talsdramatik, Göteborg: Makadam förlag, 2019, s. 248-250, 273-282, SW.

Johansson Lindh, Birgitta, ”Sanna kvinnor, Emil Hillbergs Pontus Bark och recensenterna. Receptionen av Anne-Charlotte Lefflers pjäs Sanna kvinnor (1883) i några nordiska uppsättningar via dagstidningarnas recensioner”, I avantgardets skugga. Brytpunkter och kontinuitet i svensk teater kring 1900, red Rikard Hoogland, Göteborg: LIR.Skrifter, 2019, s. 143–167, E: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/59808

”Kvinnliga dramatiker vid det moderna genombrottets tid i slutet av 1880-talet – en studiehandledning”, studiehandledning”, Östgötateatern/Riksteatern/Sensus. Läs inledningen + s. 5–16, SW.

Lauritzen, Monika, ”Från anonymitet till eget namn. Anne Charlotte Lefflers mödosamma väg fram till 1880-talets framgångar”, Att skapa en framtid. Kulturradikalen Anne Charlotte Leffler, red. David Gedin och Claudia Lindén, Stockholm: Rosenlarv förlag, 2013, s. 21–32, L/K.

Leffler, Anne Charlotte, Sanna kvinnor (drama), DW.

Leffler, Yvonne, ”Den sanna kvinnlighetens konsekvenser i Anne Charlotte Lefflers Sanna kvinnor”, Det moderna genombrottets dramer. Fem analyser, red. Yvonne Leffler, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 45–61, L/K.

Lindén, Claudia, ”’Emancipationens erotik’, Att skapa en framtid. Kulturradikalen Anne Charlotte Leffler”, Att skapa en framtid. Kulturradikalen Anne Charlotte Leffler, red. David Gedin och Claudia Lindén, Stockholm: Rosenlarv förlag, 2013, s. 79–93, L/K.

Lundberg, Anna, Allt annat än allvar: den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur, Göteborg, 2008 s. 1–15, SW.

Lyngfelt, Anna, ”Victoria Benedictssons ’I telefon’, en dramatisk enaktare”, Nordica, s. 185–196, SW.

Lönngren, Ann-Sofie, Att röra en värld: en queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg, Ellerströms förlag, 2007, s. 11–35 och 111–138, L/K.

Nordin Hennel, Ingeborg, Alfhild Agrell: rebell, humorist, berättare, Umeå: Atrium, 2014, s. 55–89, L/K.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band 2 1800-1900. Texterna ”Modernitetens kvinnliga text. Det moderna genombrottet i Norden”, s. 330-353; och ”Lyckligare ungdom har aldrig funnits. Det moderna genombrottet i Sverige.” s. 495-507, L.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band 2 1800–1900. ”Strid är sanning, frid är lögn” om Leffler och Agrell, s. 512–527, L.

Nyblom, Helena, Det ringer (drama), DW.

Ohlsson, Hélène, ”När Dramatens diva smittade Helsingfors med feber. En undersökning av Ellen Hartmans gästspel i Finland 1889”, I avantgardets skugga. Brytpunkter och kontinuitet i svensk teater kring 1900, red Rikard Hoogland, Göteborg: LIR.Skrifter 2019, s. 169–202, E: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/59808

Olsson, Ulf, ”Vem där? Om telefonen i Påsk”, DW.

Rahikainen, Agneta, ”Syfilis och sedlighetsdebatten”, Smittans rike – Om syfilis i konst, kultur och kropp, Stockholm: Natur & Kultur, 2021, s. 122-130, SW

Sarrimo, Christine, ”Risbastun i banken och mordet på Ahirab. Homoerotik och estetik i Heidenstams brev till Levertin” i TFL 2005:3, s. 20–38, SW.

Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys, Studentlitteratur 1999 (eller senare utgåva), L/K.

Stéenhoff, Frida (pseudonym: Harold Gote), Kärlekens rival (drama), DW.

Stéenhoff, Frida, Hvarför skola kvinnorna vänta? Föredrag om den kvinnliga rösträtten, uppsats fr 1905, SW.

Strindberg, August, Leka med Elden (drama), DW.

Williams, Anna, ”Stjärnor pĂĄ nytt”, Är de här för att stanna nu? Teaterarvets akilleshäl, red Åsa Sarachu, Stockholm: Rosenlarv förlag, 2010, s. 39–55, L/K.