Litteratur

Aktuell forskning inom arkeologi, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-05-05
Beslutad av: √Ąmnesr√•d i arkeologi, Dnr: 2215-2.1.1-2020

Fyra aktuella avhandlingar i arkeologi väljs vid kursstart.
Artikelkompendium.