Litteratur

Grekiska för filosofer, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-20
Beslutad av: √Ąmnesr√•det i Filosofi

Valbar kurs inom Masterprogrammet i filosofi samt fristående kurs

Lärare: Hans Ruin


Studiewebben:

Jerker Blomqvist, Grekiska f√∂r filosofer (kompendium) 

Det tillkommer stenciler.

 

Rekommenderad litteratur:

Grekisk grammatik, på svenska eller engelska (finns olika på nätet)