Litteratur

Modern politisk filosofi, 7.5 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-07
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i filosofi

Valbar kurs inom masterprogrammet i filosofi (lÀrare: Anders Bartonek)

 

Köpa/lÄna:

Agamben, Giorgio, Homo sacer: den suverĂ€na makten och det nakna livet, Daidalos, Göteborg, 2010 (ca 125s).

Butler, Judith, OsÀkra liv: sörjandets och vÄldets makt, Tankekraft 2011 (43s).

Schmitt, Carl, Det politiska som begrepp, Daidalos, Göteborg, 2010 (ca 80s).

 

Studiewebben:

Agamben, Giorgio, UndantagstillstĂ„ndet, Propexus, Lund, 2005 (15s).

Benjamin, Walter, ”Försök till en kritik av vĂ„ldet”, online (ca 28s).

Benjamin, Walter, ”Historiefilosofiska teser”, online (ca 8s).

Benjamin, Walter, ”Teologisk-politiskt fragment”, online (ca 2s).

Erlenbusch, Verena, ”The Place of Sovereignty. Mapping Power with Agamben, Butler, and Foucault”, i: Critical horizons 14:1 2013 (27s).

Frazer, Elizabeth & Hutchings, Kimberly, ”Remnants and Revenants: Politics and Violence in the Work of Agamben and Derrida”, i: BJPIR Nr 13, 2011. (18s).

Nilsson, Christian, ”Agambens messianska paradoxer eller - Benjamins italienska resa”, GlĂ€nta Nr 2, 2004 (12s).

Schmitt, Carl, Political theology: four chapters on the concept of sovereignty, University of Chicago Press, Chicago, 2005 (11s).

Schmitt, Carl, Teori om partisanen (översÀttningsmanuskript) (19s).

 

Ytterligare artiklar kan tillkomma (studiewebben).