Litteratur

Psykologi B, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-20
Beslutad av: Ämnesr√•d f√∂r psykologi

Period 1: Interkulturell psykologi

Obligatorisk kurslitteratur

Heine, S. (senaste upplagan) Cultural psychology. New York, NY: W.W. Norton and Company. (510 sidor)

Langemar, P. (senaste upplagan) Kvalitativ forskningsmetod i psykologi. Stockholm: Liber. (216 sidor)

 

Period 2: Metod och dataanalys I

Obligatorisk kurslitteratur

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan). Statistik för beteendevetare: faktabok. Stockholm: Liber.

Howitt, D., & Cramer, D. (senaste upplagan). Research methods in psychology. New York: Pearson.


Referenslitteratur

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan) Statistik för beteendevetare: övningsbok. Liber.

 

Period 3: Kreativitetens psykologi

Obligatorisk kurslitteratur

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan). Statistik för beteendevetare: faktabok. Stockholm: Liber. (totalt 30 sidor)

Runco, M.A. (senaste upplagan). Creativity. Theories and themes: research, development, and practice. Amsterdam: Elsevier Academic Press. (totalt 259 sidor)

 

Period 4: Arbets- och organisationspsykologi

Obligatorisk kurslitteratur

Arnold, J., Randall, R. et al. (2016). Work psychology. Harlow: Prentice Hall.

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber.

Judge T.A., Piccolo R.F., Kosalka T. (2009). The bright and dark sides of leader traits: A review and theoretical extension of the leader trait paradigm. The Leadership Quarterly. 20(6), 855-75. doi: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2009.09.004.

 

Referenslitteratur

Borg, E. & Westerlund, J. (senaste upplagan). Statistik för beteendevetare: övningsbok. Stockholm: Liber.