Litteratur

Hermeneutisk teori och metod, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-20
Beslutad av: √Ąmnesr√•det i Filosofi

Valbar läskurs inom Masterprogrammet i filosofi: Hermeneutisk teori och metod

Lärare: Marcia sá Cavalcante Schuback

 

Köpa/låna:

Cesare, Donatella. Utopia of Understanding. Between Babel and Auschwitz (NY: State University of New York, 2012)

Gadamer, Hans-Georg. Sanning och metod (G√∂teborg: Daidalos, 1997-01) 

Heidegger, Martin. Vara och tid (Göteborg: Daidalos, 2013)

Kosseleck, Reinhart. Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik (Göteborg: Daidalos, 2004)

Michelfelder, Diane P. & Palmer, Richard E. Dialogue & Deconstruction. The Gadamer- Derrida Encounter (NY: State University of New York ,1989)

Ormiston, Gayle L. & Schrift, Alan D. Transforming the hermeneutic context, from Nietzsche to Nancy (NY: State University of New York, 1990)

Ricoeur, Paul. Från text till handling. En antologi om hermeneutik. (Göteborg: Symposium, 1991)

Risser, James. The Life of Understanding: A Contemporary Hermeneutics (Studies in Continental Thought) (Indiana: Indiana University Press, 2012) 

Schuback, Marcia Sá Cavalcante Schuback. Lovtal till intet. Essäer om filosofisk hermeneutik (Göteborg: Glänta, 2006)