Litteratur

Psykologi C, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.: VT2021
Beslutsdatum: 2020-11-18
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r psykologi

Period 1_ Teoretisk och metodologisk fördjupning

Obligatorisk kurslitteratur (totalt 524 sidor):

Borg, E. & Westerlund, J. Statistik för beteendevetare: faktabok (senaste upplagan). Stockholm: Liber.

Cooper, H. (senaste upplagan). Research Synthesis and Meta-Analysis A Step-by-Step Approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publishing Inc.

Howitt, D., & Cramer, D. Research methods in psychology (senaste upplagan). New York: Pearson.Vetenskapliga artiklar och annan litteratur kan tillkomma med upp till 100 sidor.


Referenslitteratur:

Borg, E. & Westerlund, J. Statistik för beteendevetare: övningsbok (senaste upplagan). Stockholm: Liber.


Period 2_ Metod och dataanalys II

Obligatorisk kurslitteratur:

Berntson, E., Bernhard-Oettel, C., Hellgren, J., Näswall, K., Sverke, M. Enkätmetodik (senaste upplagan). Stockholm: Natur & Kultur.

Borg, E. & Westerlund, J. Statistik för beteendevetare: faktabok (senaste upplagan). Stockholm: Liber.

Howitt, D., & Cramer, D. Research methods in psychology (senaste upplagan). New York: Pearson. (Ca 130 sidor)


Referenslitteratur:

Borg, E. & Westerlund, J. Statistik för beteendevetare: övningsbok (senaste upplagan). Stockholm: Liber.

 

Period 3 & 4_C-uppsats

Obligatorisk kurslitteratur:

Borg, E. & Westerlund, J. Statistik för beteendevetare (senaste upplagan). Stockholm: Liber.

Langemar, P. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi (senaste upplagan). Stockholm: Liber.

Vetenskaplig litteratur i samråd med handledare.