Litteratur

Modern estetisk teori, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-07
Beslutad av: ÄmnesrĂĄdet i filosofi

Valbar kurs inom masterprogrammet i filosofi (lärare: Sven-Olov Wallenstein)

 

Köpa/låna:

Theodor W Adorno, Mahler: En musikalisk fysionomi (Faethon 2019).

Richard Leppert (red.), Adorno: Essays on Music (University of California Press, 2002).

 

Studiewebben:

Adorno, Beethoven: Musikens filosofi

– Den nya musikens filosofi.

– Wagner: En essä.

– Berg: Den minsta övergångens mästare.

– Inledning till musiksociologin (Cavefors 1976).

– ”Vers une musique informelle”, i Adorno, Quasi una fantasia (Verso 2012).

– ”Epilegomena”, i Aiolos 66-67 (2019/20).

– ”Bergs kompositionstekniska fynd”, i Ove Nordwall (red.), Från Mahler till Ligeti (Bonniers 1965).

– ”Anton von Webern”, i Från Mahler till Ligeti.

– ”Det natursköna”, kap. 4 i Estetisk teori (Glänta Produktion, 2019).

Thomas Mann, kap. 8 i Doktor Faustus (Bonniers 2015).

Julian Johnson, ”Webern, Nature and Modernism”, i Webern and the Transformation of Nature (Cambridge UP 1999).

Max Paddison, ”Stravinsky as Devil: Adorno's Three Critiques”, i Jonathan Cross (red.), The Cambridge Companion to Stravinsky (Cambridge University Press, 2003) (10 s).

Fumi Okiji, kap 1 ur Jazz as Critique: Adorno and Black Expression Revisited (Stanford UP, 2018) (20 s).

 

Via biblioteket

Anne Boissière, ”Orientation Towards the Concrete”, i Bartonek & Wallenstein (red.), Critical Theory: Past, Present, Future (Södertörn Philosophical Studies 2021).