Litteratur

Socialpsykologi, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-05-03
Beslutad av: Ämnesrådet för psykologi

Period 2_Social Psychology

Obligatorisk kurslitteratur:

Smith, E., Mackie, D., & Claypool, H. (2014). Social Psychology. Psychology Press

Selected parts of statistics are provided during the course