Litteratur

Marinarkeologi, introduktionskurs, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-26
Beslutad av: Ämnesr√•d i arkeologi, Dnr: 1963-2.1.1-2021

Adams, J. & Rönnby, J. 1996. Furstens fartyg. Marinarkeologiska undersökningar av en renässanskravell. Sjöhistoriska museet. ISBN 91-85268-65-8.

Arnshav, M. & McWilliams, A., 2015. Stalins ubåtar: en arkeologisk undersökning av vraken efter S7 och SC305, Huddinge: Södertörns högskola (Södertörn Academic Press 63).

Cederlund, C. O. 1982. Vraket vid Jutholmen. Fartygets byggnad. Sjöhistoriska museet rapport nr 16. (finns till försäljning vid kursstart).

Cederlund, C. O., 1996. Marinarkeologiska begrepps- och rumsperspektiv, I. Kvarning, L.-Å.& Bj√∂rklund, A., (red.), Mitt i str√∂mmen: en v√§nbok till√§gnad Lars-Åke Kvarning, Statens sj√∂historiska museer, Stockholm, 1996, s. 151-176. (L√§ggs ut som PDF p√• kurswebben).

Djerw, U. & R√∂nnby, J. 2001. Östersj√∂ns skatter. Det dolda kulturlandskapet. Sj√∂historiska museet.

Eriksson, N., 2014a, Urbanism under Sail: an archaeology of fluit ships in early modern everyday life, Diss, Södertörns högskola.

Eriksson, N., In Print (2016) Regalskeppet som inte upptäcktes: med Riksäpplet från sjökrigshistoria till byggnadsarkeologi. (läggs ut som PDF på kurswebb om den inte är publicerad vid kursstart),

Kaijser, I. 1983. Vraket vid Jutholmen. Last och utrustning. Sjöhistoriska museet rapport nr 17. ISBN 91-85268-12-7. (finns till försäljning vid kursstart).

Norman, P. 1995. Sjöfart och fiske. Riksantikvarieämbetet. ISBN 91-7192-983-5 (Läggs ut som PDF på kurswebben).

Rönnby, J. 2014. Marinarkeologi: en introduktion till vetenskapen om det sjunkna förflutna. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Rönnby, J. Maritima duréer. 2015. Långtidsstrukturer i ett kustlandskap. Red Arbin, S. Vänbok till Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 november 2015. Red von Arbin, S. mfl. Båtdokgruppen. Skärhamn. (Läggs ut som PDF på Studiewebben).

Marinarkeologisk tidskrift (två aktuella nummer) (finns till försäljning vid kursstart).