Litteratur

Genus-/Sexualpolitik i en global kontext, 15 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-12
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det för Genusvetenskap

All litteratur Àr obligatorisk

Böcker:

 • Runyan, Anne Sisson & Peterson, V. Spike (2014) Global gender issues in the new millennium. Fourth Edition, Boulder, CO: Westview Press, s. 1–226.  


Artiklar och kapitel i böcker:  

*) Finns tillgĂ€nglig som lĂ€sex. genom lĂ€rare 

 • Bhanji, Nael (2102). â€ TRANS/SCRIPTIONS: Homing Desires, (Trans)sexual Citizenship and Racialized Bodies: Nael Bhanji”, i Trystan, Cotten (red) (2012) Transgender Migrations - The Bodies, Borders, and Politics of Transition, Taylor & Francis, s. 157-175. 


 • *) Brah, Avtar (1996). Cartographies of Diaspora: Contesting Identities, London: Routledge, s. 178-208. 


 • Davids, Tine & Francien Van Driel (2009). The Unhappy Marriage between Gender and Globalisation, Third World Quarterly, Vol. 30, No. 5, 2009, s 905–920. 


 • Fajardo, Kale Bantigue (2008). “Transportation: Translating Filipino and Filipino American Tomboy Masculinities through Global Migration and Seafaring” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, Vol. 14, No. 2-3, s. 403-424. 


 •  Khalid, Maryam (2011), Gender, orientalism and representations of the ‘Other’ in the War on Terror, Global Change, Peace & Security, Vol. 23 , No. 1, s.15-29. 


 • *) Kulawik, Teresa (2019). “Introduction: Borderlands and Topographies of Transnational Feminism” i Borderlands in European Gender Studies: Beyond the East-West Frontier.  Kulawik, Teresa och Kravchenko, Zhanna. Routledge (40.s)  


 • *) Lundström, Catrin (2014). White Migration – Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Palgrave MacMillan, s. 1-23.  


 • Mahler, Sarah J. & Patricia R. Pessar (2006). Gender Matters: Ethnographers Bring Gender from the Periphery toward the Core of Migration Studies, International Migration Review, Vol. 40, No.1, s. 27–63. 


 • *) Masters, Cristina (2010). Cyborgsoldater och militariserad maskulinitet, GlĂ€nta (Print). 2010:1, s. 32-40. 


 • Pepper, Analee (2012). Sexual Divisions of Labor in Export-Oriented Manufacturing Sectors: The Reconstruction of Gender and the Urbanization of Production in the Global South,  The Journal of Sustainable Development, Vol. 8, No. 1, s. 142-152. 


 • Peterson, V. Spike (2010). Informalization, Inequalities and Global Insecurities, International Studies Review, Vol. 12, No. 2, s. 244-270. 


 • Peterson, V. Spike (2014). Sex Matters, International Feminist Journal of Politics, 16:3, 389-409. 


 • Perrons Diane (2015). Gendering the inequality debate, Gender & Development, Vol. 23, No. 2, s.  â€Ż207-222.   


 • PrĂŒl, Elisabeth (2015). Neoliberalising Feminism, New Political Economy, Vol. 20, No. 4, s. 614–631. 


 • Puar, Jasbir Kaur (2002). “Circuits of Queer mobility: Tourism, Travel, and Globalization”. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, Vol. 8, No, 1-2, s. 101-137. 


 • *) Puar, Jasbir (2007). “The sexuality of Terrorism” in Terrorist Assemblages, Homonationalism in Queer times. Durham & London: Duke University press, s. 1-37. 


 • Salih, Ruba (2001) Moroccan migrant women: Transnationalism, nation-states and gender, Journal of Ethnic and Migration Studies, 27:4, 655-671, 


 • Standing, Guy (1999). Global Feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited, World Development, Vol. 27, No. 3., s. 583- 602. 


 • Steans, Jill (2007). Debating women’s human rights as a universal feminist project: defending women’s human rights as a political tool, Review of International Studies, Vol. 33, Issue 1, s. 11–27. 


 • Walby, S (2011). “Globalization and multiple inequalities” in E Ngan-Ling Chow, M Texler Segal & T Lin (eds), Advances in Gender Research: Analyzing Gender, Intersectionality, and Multiple Inequalities. vol. 15, Emerald Group Publishing Ltd, London, s. 17-34. 


 • Weir, Allisson (2008). Global Feminism and Transformative Identity Politics, Hypathia, Vol. 23, No. 4, s. 110–133.