Litteratur

Språkfilosofi, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-07
Beslutad av: Ämnesr√•det i filosofi

Valbar läskurs inom masterprogrammet i filosofi (lärare: Marcia Sà Cavalcante Schuback)


Studiewebben:

Frege, Sinn und Bedeutung.

Frege, On Concept and Object (http://fitelson.org/proseminar/frege_ocao.pdf).

Bertand Russell, On Denoting, https://www.uvm.edu/~lderosse/courses/lang/Russell(1905).pdf.

Tugenhadt, E. Traditional and Analytical Philosophy: Lectures on the Philosophy of Language (¬ß1-7).

Pasternak J. Indefinability: an essay in the philosophy of cognition. Copenhagen: Museum Tusculanum press; 1999.

Edmund Husserl. Logiska undersökningar.

Heidegger, M. Vara och Tid (§30-33).

Jean Luc Nancy. The sense of the World. 

Guimar√£es Rosa. O famigerado.

Jorge Luis Borges. O idioma analitico de John Wilkins/Funes memorioso

(150s).

 

Det kan tillkomma ytterligare artiklar (studiewebben).