Litteratur

Filosofi, forskningsseminarium II, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-20
Beslutad av: √Ąmnesr√•det i filosofi

Forskningsseminarium II: Minne och historia

Lärare: Ulrika Björk


Köpa/låna:

Augustinus A., Bekännelser. [2., rev. utg.]. Skellefteå: Artos, 2003 (bok 10), s. 218-264.

Fanon, Franz, Jordens f√∂rd√∂mda, √∂vers. Per-Olov Zennstr√∂m. [Ny utg√•va.] Stockholm: Leopard, 2007, kap. 5: ‚ÄúKolonialkrig och mentala skador‚ÄĚ, s. 205-250.

Felman, Shoshana, ‚ÄĚTheatres of Justice: Arendt in Jerusalem, the Eichman Trial, and the Redefinition of Legal Meaning in the Wake of the Holocaust‚ÄĚ, The Juridical Unconscious: Trails and Traumas in the Twentieth Century. Cambridge, MA: Harvard UP, 2002, s. 106-130.

Freud, Sigmund, ‚ÄĚErinring, upprepning och genomarbetning‚ÄĚ, Samlade skrifter 8. Stockholm: Natur & Kultur, 2008 (20 s.)

Grundberg, Malin, Hegardt, Johan, Nordström, Patrik & Svanberg, Fredrik, Ett museum måste irritera. Fyra röster om Historiska museet. Stockholm: Historiska museet (utdrag 50 s.)

Kafka Franz, En svältkonstnär [Elektronisk resurs]. Bakhåll, 2015.

Kafka Franz, Boet [2. uppl.] Varberg: Polyfem, 1995.

Nietzsche, Friedrich, ‚ÄĚOm historiens nytta och skada f√∂r livet‚ÄĚ, √∂vers. Nikanor Teratologen. Otidsenliga betraktelser I-IV och efterl√§mnade skrifter 1872- 1875. Samlade skrifter, band 2, Thomas H. Brobjer, Ulf I Eriksson, Peter Handberg & Hans Ruin (red.). Symposion, 2005.

Redin, Johan & Hans Ruin (red.), Mellan minne och glömska. Studier i det kulturella minnets förvandlingar. Göteborg: Daidalos, 2016 (uppsatser av M. Halbwachs, Pierre Nora, Jan Assmann och Aleida Assmann, ca 80 sidor).

Ruin, Hans, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness. Stanford, Stanford UP, 2018 (utdrag 100 s.).

Sjöberg, Anna, En annan Abraham. Tre undersökningar om den kristna historiens kris. Lund: Lund University Publications, 2019 (utdrag 50 s.).


Studiewebben:

Adorno, Theodor W., ‚ÄĚWhat Does Coming to Terms with the Past Mean?‚ÄĚ, Bitburg in Moral and Political Perspective. Bloomington: Indiana UP, 1986, s. 114-129.

Aronsson, Peter & Elgeniys, Gabriella, ‚ÄĚMaking National Museums in Europe ‚Äď A Comparative Approach‚ÄĚ. Building National Museums in Europe 1750-2010. Conference proceedings from European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011. Link√∂ping Electronic Conference Proceedings 24 (2011), s. 5-20.

Certeau, Michel de, The Writing of History, övers. Tom Conley. New York: Columbia UP, 1988 (utdrag 15 s.)

Glissant, √Čdouard, Poetics of Relation, √∂vers. Betsy Wing. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997, s. 1, 5-9. 

Hartman, Saidiya, Lose Your Mother. A Journey Along the Atlantic Slave Routes (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2007), kap. 8, s. 154-172. 

___, ‚ÄĚVenus in Two Acts‚ÄĚ, Small Axe 26, vol. 12, nr 2 (2008), s. 1-14.

Hegardt, Johan, ‚ÄĚHistory between Red Brackets: The Cold War in History Museums around the Baltic Sea‚ÄĚ. Museum Worlds: Advances in Research 7 (2019): 165‚Äď181.

Laula, Elsa, Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena. Stockholm: Wilhelmson, 1904, s. 3-30.

RicŇďur Paul, Minne, historia, gl√∂mska, √∂vers. Eva Backelin. G√∂teborg: Daidalos, 2014 (utdrag ca 15 s.). 


Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisning.


Totalt antal sidor att läsa: 900 sidor (ca 100 s. x 9 undervisningstillfällen)