Litteratur

Etnologi A, inriktning kulturell mÄngfald i Europa, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-05
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i Etnologi

Delkurs A1: Kulturella perspektiv, 7,5 hp 

Ambjörnsson, Fanny, 2016: Vad Àr queer? Stockholm: Natur och kultur, 216 s.

Bodén, Daniel, Fröhlig, Florence, Gunnarsson, David, Zackariasson, Maria, 2020. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 29, no 1-2, p. 4-21, 39-96, 74 s.

TillgÀnglig online: https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-nr-1-2-2020---for-webben.pdf

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, 1996: Vardagslivets etnologi. Reflexioner kring en kulturvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur. 191 s.

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, 2001: Kulturanalyser. Malmö: Gleerups s. 15–45, 145 – 170, 55 s.

Ehn, Billy, 1993: Etnicitet: symbolisk konstruktion av gemenskap. I: Ehn, Billy (red.): Kultur och erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi. Stockholm: Carlsson s. 65–93, 28 s.

GradĂ©n, Lizette 2000. I dalahĂ€stens skugga. Lindsborg som kulturell hemvist och kommersiellt koncept i Svenskamerika. I RIG – Kulturhistorisk Tidskrift. Nr 4 2000, s. 220-228. 9 s. Finns som pdf pĂ„ Studiewebben

Hastrup, Kirsten, 2010. Kultur - den flexibla gemenskapen. Lund: Studentlitteratur (kapitel 1-5) omkring 100 s.

Lilja, Agneta, 1999:2: Kollektiva beskrivningar och individuella berĂ€ttelser. I: Bergquist, Magnus & Birgitta Svensson: Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. Lund: Studentlitteratur, s. 115–134, 19 s.

Lindelöf, Karin S. & Annie Woube 2017. Tjejhelg, umgĂ€nge – och ett lopp. Tjejlopp som en modern husmorssemester. I: RIG – Kulturhistorisk Tidskrift. Nr 2 2017, s 65-84. 20 s Finns som pdf pĂ„ Studiewebben

Lundgren, Anna Sofia, 2009: ”Störning pĂ„ Holland Park Avenue” I: Arvastson, Gösta & Billy Ehn (red.) Etnografiska observationer. Lund: Studentlitteratur, 16 s.

Nordberg, Marie (2005): JÀmstÀlldhetens spjutspets? manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jÀmstÀlldhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. Göteborg: Arkipelag. 382 s.

Runfors, Ann, 2012: Toleransens intoleranta baksida. 18 svenska ungdomars verklighet. (Forum för levande historia skrift 14:2012), 88 s. TillgĂ€nglig digitalt: https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/skriftserie-14-toleransens-intoleranta-baksida.pdf

Wettstein Margrit 2006. Plocka upp livet. I Kulturella perspekiv. Svensk etnologisk tidskrift. 2006:2, Ärg 15. S.30-38. 9 s. Finns som pdf pÄ Studiewebben

Totalt: 1207 s.

Kortare texter/kÀlltexter kan tillkomma enligt lÀrares anvisning.

Delkurs A2: Europeiska samhÀllstyper och livsformer, 7,5 hp

Bergman, Sven, 2011: Fertilty Tourism: Circumventive Routes That Enable Access to Reproductive Technologies and Substances. I: Signs Vol. 36 No 2. The University of Chicago Press., s. 280–289, 11 s.

Bourke, Joanna, 1994: Working-Class Cultures in Britain 1890-1960. Gender, Class and Ethnicity. London & New York: Routledge ISBN 0-415-098898-X. s. 170-213, 43 s.

Fielding, Steven, 1992: A separate culture? Irish Catholics in Working-Class Manchester and Salford, 1890-1939. I: Workers’ Worlds. Cultures and Communities in Manchester and Salford, 1880-1939. Davies, Andrew & Fielding, Steven (Eds.). Manchester: Manchester University Press, s. 23-48, 25 s.

Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, 1979: Den kultiverade mÀnniskan. Malmö: Gleerups. 229 s.

Götlind, Anna & KÄks, Helena, 2014; Mikrohistoria. En introduktion för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur, s. 9-90, 109- 130, 151- 214, 164 sidor.

Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar, 1974/1994: Land och stad. Malmö: Gleerups förlag, ocksÄ tillgÀnglig pÄ: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:659874 343 s.

Jönsson, Lars-Erik 2003. ”Hem, kvinnor och barn: norm och vetande i sociala myndigheters hembesök i efterkrigstidens Sverige” I: Rig, Vol. 86, nr 3. s. 142-154. (13 s).

Lindqvist, Mats 2008, Arbetare i en grÀnslös vÀrld, I: Lindqvist, Beatriz & Lindqvist Mats: NÀr kunden Àr kung. Effekter av en transnationell ekonomi. UmeÄ: Boréa. s.11-164, s.153

Lindqvist, Mats, 1994: Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-1920. Stockholm: Carlssons, s. 128-147, 19 s.

Lund, Kristina 2011. ”The communal laundry. A Swedish story”. I: Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. (10 s)

Lund: Studentlitteratur, s.135–156, 21 s.

Löfgren, Orvar & Willim, Robert (red.) 2005: Magic, culture and the new economy. New York: Berg. S. 1-19, 57-73, 117-131, 49 s.

Petersen, Anja, 1999: Fotografiet som etnologisk berÀttelse. I: Bergquist, Magnus & Svensson, Birgitta: Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner.

Salomonsson, Karin (red.) (2018). Mitt och ditt: etnologiska perspektiv pĂ„ Ă€gandets kulturella betydelse. [Lund]: Lunds universitet. 236s. (fyra valfria kapitel) Omkring 100s.

Tebbut, Melanie, 1992: Women’s Talk? Gossip and “women’s words” in working-class Communities, 1880-1939. I: Workers’ Worlds. Cultures and Communities in Manchester and Salford, 1880-1939. Andrew Davies & Steven Fielding (Eds.). Manchester: Manchester University Press, s. 49-73, 24 s.

TrĂ€gĂ„rdh, Lars 2011. ”The Mysteries of a Pippi Longstocking Economy: Radical Individualism in the Land of Social Trust”. I: Almqvist, Kurt & Linklater, Alexander (red.) (2011). I: Images of Sweden. Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation. s. 69-93. (24 s).

I samrÄd med lÀraren tillkommer egen vald litteratur anknuten till arkivuppgiften, ca 50 s.

Totalt: 1228 s.


Delkurs A3: Kultur, migration, transnationalism, 7,5 hp

Berg, Linda, 2007: InterNacionalistas: identifikation och frÀmlingskap i svenska solidaritetsarbetares berÀttelser frÄn Nicaragua. Diss. UmeÄ: UmeÄ universitet. s. 88-213,125 s.

Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria och Thörn, HÄkan, 1999: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och "det mÄngkulturella samhÀllet". En introduktion till postkolonial teori. I: Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria och Thörn, HÄkan (red): Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mÄngkulturella samhÀllet. Nora: Nya Doxa. s. 13-53 (40.s)

Frankenberg, Ruth, 2000: White Women, Race Matter: The Social Construction of Whiteness I: Back, Les & Solomos, John (red.): Theories of Race and Racism: A Reader. London: Routledge, s. 447-461. http://site.ebrary.com/lib/sodertorn/docDetail.action?docID=10017837 (14.s)

Gustafson, Per, 2007: Ett transnationellt perspektiv pÄ migration. I: Olsson, Erik (red): Transnationella rum: diaspora, migration och grÀnsöverskridande relationer. UmeÄ: Boréa. S 15-42 (27.s)

Lindqvist, Beatriz, 2008: Östersjöns Bangkok? En transnationell sexmarknad, I: Lindqvist. Beatriz & Lindqvist, Mats 2008: NĂ€r kunden Ă€r kung – Effekter av en transnationell ekonomi. Kapitel 6—9. 155-247, (92.s)

Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa, 2006: Tiden har haft sin gĂ„ng: hem och tillhörighet bland sverigefinnar i MĂ€lardalen. Linköping: Tema Äldre och Ă„ldrande, Institutionen för samhĂ€lls- och vĂ€lfĂ€rdsstudier, Linköpings universitet. (Metodkapitel/delar kan lĂ€sas översiktligt). http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2%3A22330 (278.s)

Lundström, Catrin, 2007: Svenska Latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. Kap 1, 4-8, 10 (Omkring 100.s)

Mattsson, Katarina & Pettersson, Katarina (2007) Crowning Miss Sweden—National Constructions of White Femininity, I: NORA—Nordic Journal of Women's Studies, 15:4, 233-245, Internet: https://doi.org/10.1080/08038740701646747 (14.s)

Molina, Irene. 2005: Rasifiering. I: de los Reyes, Paulina och Kamali, Masoud (red.): Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2005: 41, s. 95-112 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2005/06/sou-200541/ (18.s)

Pripp, Oscar, 2005: Den segregerande vĂ€lviljan – kultur som makt. I: Öhlander, Magnus (red.): Bruket av kultur: Hur kultur anvĂ€nds och görs socialt verksamt. Lund: Studentlitteratur. s. 73-90. (17.s)

Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus (2008). Fallet Nogger black: antirasismens grĂ€nser. Stockholm: Agora 109 s.

Runfors, Ann 2011: Att ges plats och att ta plats: om kulturaliserade urbana rum, unga mĂ€n och konstruktion av hemhörighet. I: Larsson, Bo och Svensson, Birgitta (red.) Andra Stockholm – Liv, plats och identitet i storstaden. Stockholm: Stockholmia förlag. (omkring 20.s)

Film:

Östlund, Ruben [Regi], Play, 2011: Stockholm: AB Svensk Filmindustri

(Omkring 854.s)


Delkurs A4: BerÀttad kultur, 7,5 hp

Apo, Satu, 1995. Folksagan ur kvinnoperspektiv: dyrkas den Stora Modern eller fĂ„r Snövit sparken? I: Herranen, Gun (red.) Sagorna finns överallt. Perspektiv pĂ„ folksagan i samhĂ€llet: NIF Publications no 28, Åbo. s. 133–154, 22 s.

Arvidsson, Alf 1999. Folklorens former. Lund: Studentlitteratur. ca 150 sidor i urval.

Becker, Karin, 1995. Medierna och de rituella processerna. I: Klein, Barbro (red.): Gatan Ă€r vĂ„r! Ritualer pĂ„ offentliga platser. Stockholm: Carlssons s. 241–273, 33 s.

Blank, Trevor J. 2013. The Last Laugh: Folk Humor, Celebrity Culture, and Mass-Mediated Disasters in the Digital Age. University of Wisconsin Press. E-bok ca 70 sidor i urval: Introduktionen samt kapitel 2, 3, 6 och 7 (s 34-45, 57-87, 114-141). 68 s.

BodĂ©n, Daniel, 2020. Witnesses of social decay – ‘ordinary people’, right wing populism and social media, I: DĂŒmling & Springer [Eds]. The ,,common people“ of populism – narratives, images, motifs / Schweizerisches Archivs fĂŒr Volkskunde, Sonderheft/ Special Issue, hg. v.), 20 s.

Bula, Dace, 2001. Narrated Life Experience and Collected Items: Field Study of Popular Beliefs. I: Wolf Knuts, Ulrika (red.) Input & Output. The Process of Fieldwork, Archiving, and Research in Folklore. NNF Publications 10. Åbo. s. 59–74, 16 s.

Cardigos, Isabel, 1996. Female Model, Male Worldview: An Analysis of Two Portugese Fairytales. I: Petzoldt, Leander (red.) Folk Narrative and World View. Frankfurt. s. 133–144, 11 s.

Cochran, Robert, 1989. ”What Courage!”. Romanian ”Our Leader” Jokes. I: Journal of American Folklore 102:405, 1989. S. 259–274, 16 s. E-artikel. http://www.jstor.org/stable/540637?seq=1

Gustafsson, Lotten, 2002. Medeltidskartor och minnespolitik. I: Eriksen, Anne m.fl. (red.) Historien in pĂ„ livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Lund: Nordic Academic Press. s. 31–45, 15 s.

Handler, Richard & Linnekin, Jocelyn, 1984. Tradition, genuine or spurious? Journal of American folklore 97, 1984. s. 273–290, 17 s. E-artikel. https://pdfs.semanticscholar.org/dc6b/1d8ba43aeaef90d6fa6b93c20a0c3bf06339.pdf

Heimo, Anne & Kaarina Koski 2014. Internet Memes as Statements and Entertainment. I: Folklore Fellows’ Network. Nr. 44. S. 412. 9 s.

Holbek, Bengt & Swahn Jan-Öjvind 1995. Inledning i Herranen, Gun (red.) Sagorna finns överallt: perspektiv pĂ„ folksagan i samhĂ€llet. Stockholm: Carlsson. s. 11-25 (15s).

Honko, Lauri, 1980. UpptĂ€ckten av folkdiktning och nationell identitet i Finland. I: Honko, Lauri (red.) Folklore och nationsbyggande i Norden. Åbo: NIF. s. 33–53. 20 s.

Jansson, Hanna. 2006. The Phantom of the Matrix. PopulÀrkulturella skÀmt och intertextuell kompetens pÄ Internet. I Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. Nr 3 2006. ca 15 s.

Kaivola-BregenhĂžj, Annikki, Barbro Klein & Ulf Palmenfelt (red.) 2006. Narrating, Doing, Experiencing. Nordic folkloristic perspectives. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. S. 6-29; 79-100 (46 s)

af Klintberg, Bengt 2015. Glitterspray och 99 andra klintbergare. Stockholm: Atlantis. Ca 15 sidor i urval.

af Klintberg, Bengt 2015. Svenska folksÀgner. [Ny utg.] Stockholm: Norstedt ca s. 9-98 + 50 valfria sidor (ca 140 s.)

Lilja, Agneta & Skott Fredrik 2017. Halloween - omstridd och omhuldad. Utgiven av Insitutet för sprÄk och fokminnen. Sid 7-96 (ca 90 s.)

LĂŒthi, Max, 1982. The European Folktale. Form and Nature. s. 4–66, 62 s.

Nikolic, Dragan, 2012. Tre stÀder, tvÄ broar och ett museum. Minne, politik och vÀrldsarv i Bosnien. Lund, s. 103-155, 52 s. E-bok.

Pettersen, Arnfinn, 1999. Blodets gleder. Om vampyrer i tradisjon og fiksjon – og litt om folklorister. I: Grongstad, Siv Bente, Marius, Ole & Pettersen, Arnfinn (red.): Hin sides. Folkloristiske perspektiver pĂ„ det overnaturlige. Oslo 199 s. 74–95, 22 s.

Ronström, Owe (2008) Kulturarvspolitik : Visby : frĂ„n sliten smĂ„stad till medeltidsikon, Stockholm : Carlsson, 317 s.

Selberg, Torunn, 2002. Tradisjon, kulturarv og minnespolitikk. Å iscensette, vandre i og fortelle om fortiden. I: Eriksen, Anne m.fl. (red.) Historien in pĂ„ livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Lund: Nordic Academic Press, s. 9–28, 20 s.

Shuman, Amy & Carol Bohmer 2004. Representing Trauma: Political Asylum Narrative. I Journal of American Folklore, vol 117, nr 466, s. 394-414. 21s. E-artikel.

Verdier, Yvonne, 1982. Rödluvan i muntlig tradition. I: BLM 82:4. s. 243–256, 14 s.

Waldén, Susanne 2014. Den kultiverade fyllan. Spiritus. Webbpublikation, Spritmuseum. s 1-26 (26 sidor) E-artikel. http://spritmuseum.se/wp-content/uploads/2013/03/Susanne-Walden-Kultiverade-fyllan.pdf

Totalt: 1252 s.

Kortare texter/kÀlltexter kan tillkomma enligt lÀrares anvisning.