Litteratur

Modern filosofi II: temastudium, 7.5 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-20
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i filosofi

Modern filosofi II: temastudium: Filosofins metod

LĂ€rare: Marcia sĂĄ Cavalcante Schuback

 

LÀggs ut pÄ studiewebben:

Descartes. Ur Betraktelser över den första filosofin in: Valda skrifter, över. Marc Wogau (Göteborg, Daidalos, 2017)

Heidegger, M. § 2-4 - Vara och tid, (Göteborg: Daidalos; 2013.)

Derrida, J.What comes before a question? https://www.youtube.com/watch?v=Z2bPTs8fspk

Platon. Utdrag ur Teaitetos, Staten, 7 brev

Husserl. E. Utdrag ur

Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. Stockholm: Thales; 2004.

Fenomenologin och filosofins kris. Stockholm: Thales; 2002.

Fenomenologins idé. 2. uppl. Göteborg: Daidalos; 1995

De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin (Stockholm, Thales, 2020)

Heidegger, § 7 Vara och tid

Paul Valéry, Introduction to the Method of Leonardo da Vinci in The Collected Works, 14, NY, 1964

Merleau-Ponty. ”CĂ©zannes Doubt” in Sense and non-sense. (Evanston: Northwestern Univ. Press; 1982[1964].)

Kant, I. utdrag ur :

Kritik av det rena förnuftet ( Stockholm: Thales; 2004).

Kritik av det praktiska förnuftet (Stockholm: Thales; 2004).

Kritik av omdömeskraften ( Stockholm: Thales; 2003)

Hölderlin, F. AnmÀrkningar om Antigone och Oedipus i Kris

Korta Utdrag ur :

Mbembe J. Critique of black reason. Durham: Duke University Press; 2017.

Ermarth M. Wilhelm Dilthey: the critique of historical reason. Chicago: Univ. of Chicago P.; 1978.

Spivak GC. A critique of postcolonial reason: toward a history of the vanishing present. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press; 1999.

Sartre J. Critique of dialectical reason Vol. 1 Theory of practical ensembles. [New ed.]. London: Verso; 2004

[Santiago- Castro Gomes. Critique of Latin American Reason, translated by Andrew Ascherl (forthcoming from Columbia University Press)]

Michele LeDoeuff. The Philosophical Imaginary by Colin Gordon (1990)

Platon. Utdrag ur Menon i A Commentary on Plato's Meno. Jacob. Klein - 1965 - University of Chicago. Press.

Hegel. Inledning och förord till Andens fenomenologi (Stockholm: Thales; 2008).

Marx, K. Förord till Anti-DĂŒhring + utdrag frĂ„n Althusser + Althusser, L., “Sur la dialectique matérialiste”, 1963

Adorno, T. utdrag ur Negativ dialektik (GlÀnta produktion; 2019).

Adorno och Horkheimer. Upplysnings dialektik (Johanneshov: TPB; 2010). 

Arendt, H. Language remains, https://www.youtube.com/watch?v=Ma5RqKdUQ8Q

Derrida, J. ur  Den andres ensprĂ„kighet eller Den ursprungliga protesen (Göteborg: Daidalos; 1999).

Schleiermacher, F. utdrag ur Hermeneutics and criticism and other writings. (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press; 1998).

Brecht B. Liten hjÀlpreda för teatern och andra skrifter i samma Àmne. Stockholm: Aldus/Bonnier; 1966.

Schuback, M. Lovtal till intet (GlÀnta, 2006)

Jean Luc Nancy. The sharing of voices in

Hegel. Inledning och förord till Andens fenomenologi (Stockholm: Thales; 2008).

Nietzsche, F. ur Till moralens genealogi in Samlade skrifter Band 7 Bortom gott och ont : förspel till en framtidens filosofi ; Till moralens genealogi : en stridsskrift. (Stockholm: Symposion; 2018).

Simone de Beauvoir Inledning i Det andra könet (Enskede: TPB; 2002).

Heidegger om den formella antydan utdrag av olika texter + What is called thinking?

Harper Perennial (12 março 1976)

Paul Celan. Meridian

Derrida, J. Demeure in Blanchot M, Rottenberg E. The instant of my death [Elektronisk resurs]. Stanford, Calif.: Stanford University Press; 2000.

Marguerite Duras. Att skriva (Lund: Ellerström; 2014).

Descartes. Avhandling om metod i Valda skrifter (op. Cit)

Bataille, G. ”Metod om meditation” i The Unfinished System of Nonknowledge (Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press; 2001).

Benjamin, W. om Goethes elected affinities

Nancy J, Mandell C. Listening [Elektronisk resurs]. Fordham University Press; 2007.

Derrida, J. On touching, Jean-Luc Nancy. Stanford, Calif.: Stanford University Press; 2005

Clarice Lispector. Levande vatten (Stockholm, Tranan, 2009)


Totalt ca 400 sidor.