Litteratur

Sociologi A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-28
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i sociologi

Period 1, Delkursnamn: Aktuell sociologi samt introduktion till sociologistudier


Obligatorisk litteratur:

 

Ahrne, Göran. (2007) Att se samhÀllet. Malmö: Liber.

Alakoski, Susanna. (2012/2013). Oktober i Fattigsverige. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Bauman, Zygmunt och Tim May (2017). Att tÀnka sociologiskt. Göteborg: Korpen. (Valda delar: inledning, kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 och 10.)

De Los Reyes, Paulina, Magnus Hörnqvist, Markus Lundström, Marcus Lauri, Kristina Boréus (2017). Bortom kravallerna: Konflikt, tillhörighet och representation i Husby. Stockholm: Stockholmia förlag. (Valbar)

Giddens, Anthony och Philip Sutton. (2014). Sociologi (Kapitel 1-2 och 10-11). Lund: Studentlitteratur.

Hedenus, Anna, Sofia Björk och Oksana Shmulyar Gréen (redaktörer) (2015). Feministiskt tÀnkande och sociologi Lund: Studentlitteratur. (Valda delar: kapitel 2: Diana Mulinari och Johanna Esseveld "Feministiskt teoretiskt arbete").

Holmqvist, Mikael (2016). Djursholm: Sveriges ledarsamhÀlle. Stockholm: Bokförlaget Atlantis. (Pocket) (Valbar).

Listerborn, Carina, Irene Molina och Diana Mulinari (redaktörer) (2011). VÄldets topografier. Betraktelser över makt och motstÄnd. Stockholm: Atlas. (Valda delar: Diana Mulinari "Antirasister och rÀtten till staden" s. 175-212 och och Carina Listerborn "Den vÄldsamma integreringen. Muslimska kvinnor i offentliga rum", s. 261-285.)

Schclarek Mulinari, Leandro (2015). ""Ni Àr inte vÀlkomna i vÄrt fina Malmö": Premisser för samhÀllsgemenskap i kamp mot organiserad brottslighet". I Sociologisk Forskning 52:4, s. 321-340.

 

Referenslitteratur:

 

Trost, Jan. (2014) Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur.


 

Period 2, Delkursnamn: Sociologiska perspektiv


Obligatorisk litteratur:

 

Artikelkompendium (Early Women Sociologists, Utdrag ur klassikertexter) - lÀggs ut pÄ kurswebben.

Goffman, E. (2009), Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: Prisma.

Magdalenic, S. (2015)," Sociologins klassiker", sidorna 91-111 i Hedenus A., Björk, S., Gréen, O. (eds.) Feministisk tÀnkande och sociologi. Studentlitteratur - lÀggs ut pÄ kurswebben.

Ritzer, G. (2015), Sociologisk teori. Malmö: Liber.

Referenslitteratur:

 

Andersen, H, Brante, T & Korsnes, O (red) (1997), Sociologiskt lexikon. Stockholm: Universitetsförlaget

 

 

Period 3, Delkursnamn: SamhÀllsvetenskapliga metoder

 

Obligatorisk litteratur:

 

Dannefjord P (2005). "Metod och problem - en inledning till sociologisk analys", i G Olofsson (red). SamhÀllsvetenskapens hantverk. Lund: Arkiv.

Hjerm, M, Lindgren, S & Nilsson, M (2014). Introduktion till samhÀllsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups.

Grönlund, A (2004). "Flexibilitet eller friktion? Om inflytande över arbetstiden och konflikten mellan arbete och familj". Sociologisk forskning, vol. 41 (nr. 1), s. 35-54.

Trost J (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:

 

Brante T, Andersen H & Korsnes O (2001). Sociologiskt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur.

 

 

Period 4, Delkursnamn: Det sociala landskapet: sociologisk blick pÄ dagens samhÀlle

 

Böcker

 

1.     Edling, C & Liljeros, F (red) (2016 eller Ă€ldre version frĂ„n 2010). Ett delat samhĂ€lle – makt, intersektionalitet och social skiktning. Stockholm: Liber. (Kap. 1, 2, och 8)

 

2.     Hedenus, Anna, Björk, Sofia & Shmulyar GrĂ©en, Oksana (red.) (2015). Feministiskt tĂ€nkande och sociologi: teorier, begrepp och tillĂ€mpningar. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (Kap. 7, 8 och 9)

 

3.     Dahlstedt, M och A Neergard (red) (2013) Migrationens och etniciteten epok. Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier. Liber: Stockholm. (Kap. 2, 6 och 7).

 

4.     Behtoui, A., Hertzberg, F. & Neergaard, A. (red.) (2020). Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 1 och, 6)

 

 

Artiklar och bokkapitel:

 

1.     Bourdieu, Pierre (1987/2012) “What makes a social class?”. Berekley Journal of Sociology volym 32: 1-17. Finns ocksĂ„ i svensk översĂ€ttning ”Vad Ă€r en social klass”) Fronesis 40-41: 177-188 (lĂ€ggs pĂ„ intra-nĂ€tet)

 

2.     Bourdieu, Pierre (1997), ”The forms of capital”, s. 46–58 i Halsey, A. H. (red.) Education: Culture, economy, and society. Oxford: Oxford University Press (lĂ€ggs pĂ„ intra-nĂ€tet)

 

3.     Bengtsson, Matthias. (2012) "Utanförskapet och underklassen." Fronesis 40-41 (2012): 177-189. (lĂ€ggs pĂ„ intra-nĂ€tet).

 

4.     Bengtsson, M, Börjesson, M, Gustavsson, M & Hörnqvist, M (2012). KlassamhĂ€llet i den officiella statistiken. Fronesis, 40-41: 136-157 (lĂ€ggs pĂ„ intra-nĂ€tet)

 

5.     Broady, D. (1998), Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg [Elektronisk resurs]/, 2., korr. utg., Uppsala 1998.

 

6.     Yazdanpanah, Soheyla (2013). Invandrarkvinnors arbete i Sverige: behovet av en ny historieskrivning. Arbete & jĂ€mstĂ€lldhet: förĂ€ndringar under femtio Ă„r. S. 72-107.

 

7.     Behtoui, A., Neergaard, A., Hertzberg, F., (2019). De sociala relationernas betydelse för utbildningsambitioner av ungdomar i marginaliserade storstadsomrĂ„den, in: Songur, W., Alinia, M. (Eds.), Det sociala arbetets villkor och praktik i storstaden, Alinia, Minoo & Songur, Welat (red.) (2019). Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik. Första upplagan Stockholm: Liber ed. Liber, Stockholm, s. 62-77. (kan lĂ„nas frĂ„n Södertörn Högskolans bibliotek)

 

8.     Behtoui. A (2019), “Constructions of self-identification: children of immigrants in Sweden”, IDENTITIES: GLOBAL STUDIES IN CULTURE AND POWER. (lĂ€ggs pĂ„ intra-nĂ€tet).

 

9.     Rattansi, A., and A. Phoenix. (2005). ‘Rethinking Youth Identities: Modernist and Postmodernist Frameworks.’ Identity 5 (2): 97–123. (lĂ€ggs pĂ„ intra-nĂ€tet)

 

10. Hill, Collins, Patricia, and Sirma Bilge (2016). Intersectionality, Polity Press, 2016, Kap. 1 (lĂ€ggs pĂ„ intra-nĂ€tet).

 

11. Back, Les (2016), Academic Diary, London: Goldsmiths press pp. 17-24. (lĂ€ggs pĂ„ intra-nĂ€tet).

 

12. Pascalidou, Alexandra (2015), Mammorna, Atlas, [Stockholm], 2018 (delar som handlar om Nabila Abdul Fattah; Mantha Kasagiannis; Saiaa Al Saidan, Suzanne Lindeberg och Entisar Faris). (kan lĂ„nas frĂ„n Södertörn Högskolans bibliotek).

 

13. Ă‰douard Louis (2019), Vem dödade min far, Stockholm: Wahlström & Widstrand, (kan lĂ„nas som e-bok frĂ„n olika bibliotek).