Litteratur

Filosofi, läskurs inför uppsatsarbete, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-07
Beslutad av: Ämnesrådet i filosofi

Lärare: Hans Ruin

Litteratur enligt överenskommelse med handledare.