Litteratur

Praktik inom Idéhistoria, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-13
Beslutad av: Ämnesr√•det i id√©historia, DNR: 4039-2.1.1-2023

Ekström, Anders & Sörlin, Sverker (2015). Alltings mått: humanistisk kunskap i framtidens samhälle. [Ny utg.] Stockholm: Norstedt (288 s.).

Cirka 200 s. ytterligare litteratur väljs i samråd med lärare