Litteratur

Statistisk analys och visualisering i R: I, 15 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-22
Beslutad av: Programrådet för Miljö och utveckling

Salkind N.J. and Shaw L.A. 2019. Statistics for People who (think They) Hate Statistics Using R – International Student Edition.

SAGE Publications. ISBN: 9781544387888

Webbsidor och nedladdningsbara eller utdelade artiklar/rapporter tillkommer.