Litteratur

Subjektivitetsteori, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-07
Beslutad av: Ämnesr√•det i filosofi

Valbar läskurs inom masterprogrammet i filosofi, Hegels Andens fenomenologi (lärare: Hans Ruin)

 

Köpa/låna:

Hegel, Andens fenomenologi, övers Wallenstein & Delaney / Thales 2010.

Att läsa Hegel, red Bartonek & Burman / Tankekraft 2012 (texterna av Butler, Buck-Morss).

 

Studiewebben:

Ytterligare texter tillkommer.