Litteratur

Att skriva forskningsöversikter, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-05-04
Beslutad av: √Ąmnesr√•d i id√©historia, Dnr: 2077-2.1.1-2020

Litteratur väljs enligt överenskommelse med handledaren.