Litteratur

Dramatext och teater A med skapande svenska, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-11
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det för litteraturvetenskap

Delkurs 1, Introduktion till dramaanalys, 9 hp

Böcker att lÄna eller köpa:

Aristoteles: Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, Anamma, 1994 (eller senare utgĂ„va). Finns Ă€ven i Texter frĂ„n Sapfo till Strindberg, Lund: Studentlitteratur, 1994 s 68–81.

Brandell, G: Drama i tre avsnitt, 1971, Studentlitteratur, 1971 (eller senare). (Boken Ă„terkommer senare under terminen)

Sjöberg, Birthe: Dramatikanalys, Studentlitteratur, 1999. (Boken Äterkommer A- och B-nivÄ).

TjÀder, Per-Arne: Uppfostran, underhÄllning, uppror. En vÀsterlÀndsk teaterhistoria, Studentlitteratur, 2008 (Boken Äterkommer pÄ A- och B-nivÄ).

Woolf, Virginia: A room of one's own / Ett eget rum, tillgÀnglig pÄ nÀtet, t ex http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200791h.html

Ödeen, Mats: Dramatiskt berĂ€ttande, Carlssons, 2005 (boken Ă„terkommer pĂ„ A-B-nivĂ„).


Kursiv lÀsning (ej obligatorisk):

Ong, Walter, J: Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet, Anthropos, 1982 (eller senare upplaga).

Wiles, D: Tragedy in Athens/Performance Space and Theatrical Meaning, Cambridge, 1997.


Texter pÄ studiewebben (SW):

BÀÀrnhielm, G ”Slaveret i Aten”, PopulĂ€r Historia 4/1991

Case, S-E: ”Traditional History: A Feminist Deconstruction", Feminism and Theatre, 1988.

Culpepper Strope, S: "Designing Women. Aristophanes Lysistrata and the heritization of the Greek wife", Arethusa 2004:37.

Heed, S-Å: ”Dramats struktur”, ur En vĂ€v av tecken. Teatertexten och dess betydelser, Studentlitteratur, 1989.

Holmgren, O: ”SamhĂ€llet som scen. Shakespeare och vĂ€rldsteatern”, Ord&Bild, 1984:4.

Hov, L: "Kvinnorollerna i antikens teater – skrivna, spelade och sedda av mĂ€n", Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 1997:2.

Nietzsche, F: Tragediens födelse, övers Martin Tegen och Joachim Retzlaff, Symposion, 2000.

Nygren, Christina: ”StrĂ€nga regler skapar dramatisk guldĂ„lder” i Kinarapport, – SĂ„nger och berĂ€ttelser frĂ„n tre tusen Ă„r, nr 412003, s. 42-48.

Padel, R: “Making Space Speak: The Tragic Door: Dialectics of Inside and Outside”, Nothing to do with Dionysos?, Athenian Drama in its Social Context, Zeitlin Winkler (red), Princeton UP, 1990.

Rosenberg, T: ”Rosalinds förvandlingar” (1998), ByxbegĂ€r, Anamma 2000.

Skibstrup, M: ”Tragedie og historisk erfaring/Aristoteles och tragedien”, Aktuell litteraturvetenskap, Peter Madsen (red), Köpenhamns universitet, 1990.

Sundberg, B: ”Atens kvinnor Ă€ntrade samhĂ€llet frĂ„n scenen”, SvD 10 feb 2002.

Williams, A: "Den kluvna litteraturhistorien", ur StjĂ€rnor utan stjĂ€rnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet, Gidlunds 1997, s 183-198. 


Dramer, i manuskriptdatabasen om inte annat anges:

Sofokles: Kung Oidipus

Corneille: lllusioner

Ibsen: GengÄngare

Aristofanes: Lysistrate (lÄnas pÄ bibliotek)

Shakespeare: Som ni vill ha det

Aischylos: Agamemnon

Euripides: Medea

Stridsberg: Medealand (SW)

Osten/Lysander: Medeas barn (SW)


Delkurs 2, Dramat som intertext, 9 hp

Böcker att lÄna eller köpa:

Brandell, G: Drama i tre avsnitt, 1971, Studentlitteratur, 1971 (eller senare).

Sjöberg, B: Dramatikanalys, Studentlitteratur, 1999.

TjÀder, P-A: Uppfostran, underhÄllning, uppror. En vÀsterlÀndsk teaterhistoria, Studentlitteratur, 2008.

Ödeen, M: Dramatiskt berĂ€ttande, Carlssons, 2010 (eller tidigare).


Texter som ligger pÄ Studiewebben (SW):

Asplund, K-G: "Det spanska dramat", Tiden och teatern. En dramahistorisk översikt frÄn grekerna till 1700-talet, Kim Press, 1995.

Berman, Marshall: ur Allt som Ă€r fast förflyktigas. Modernism och modernitet, övers. Gunnar Sandin, 2:a rev. uppl., Lund: Arkiv 2012, s. 61-72.

Boileau Nicolas, L’Art PoĂ©tique / Om diktkonsten, 1674.

Barnett, D: "Resisting the Revolution: Heiner MĂŒller’s Hamlet/Machine at the Deutsches Theater", Berlin, March 1990, Theatre Research International, vol 31, nr 2, 2005.

Dahlberg, G: ”Svenskarna och Jeppe paa Bierget: OmvĂ€rderingen...", Holberg i Norden. Om Ludvig Holbergs författarskap och dess kulturhistoriska betydelse, red. Dahlberg, Christensen, Teilman och Thorsen, Centrum för Danmarksstudier, 2004. 

Dahlberg, L: ”Om begreppet intertextualitet”, Enkidu, red. Leif Dahlberg, Södertörns högskola 1998

Guthrie, J: "Introduction", BĂŒchner, red. John Guthrie, Oxford UP, 1988.

Kettle, A: "FrÄn Hamlet till Lear", Marxistiska litteraturanalyser (red. Kurt Aspelin, Norstedts, 1970.)

”Kvinnliga dramatiker vid det moderna genombrottets tid i slutet av 1880-talet – en studiehandledning”, Östgötateatern/Riksteatern/Sensus. (LĂ€s inledningen + s. 5–16).

McKendrick, Melveena, ”La Bandolera”, ur Woman and society in the Spanish drama of the Golden age, Cambridge university press, 1974.

Nietzsche, Friedrich, ur Samlade skrifter Bd 1 Tragedins födelse, övers. Martin Tegen och Joachim Retzlaff; noter och efterord Hans Ruin, Symposion, 2000 (utdrag 7 s.).

Ouzounidis, Christina: "Antigones förhandlingar", Tvivel. Replikernas poetik, GlÀnta Produktion, 2016.

Strindberg, A: "Hamlet", Strindberg om drama och teater: programskrifter och öppna brev, red. Göran Lindström, Uniskol, 1968.

Tema Antigone (SöderbÀck, Hultman Anrup) ur tidskriften Arena 2010:4, s 29-39.

Zola, E: ”Naturalismen i teatern”, Teater. Polemik, teorier, manifest, Ingvar Holm (red), Studentlitteratur, 1990, s 78-81


Dramer och annan skönlitteratur. Finns pÄ manuskriptdatabasen dÀr inte annat anges

BĂŒchner, Georg: Woyzeck

Calderón de la Barca, Pedro: Livet en dröm (finns pÄ bibliotek, t ex i Fem spanska dramer)

Gems, Pam: Christina (lÄneexemplar finns pÄ biblioteket)

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust 1

Holberg, Ludvig: Jeppe pÄ berget

Marlowe, Christopher: Doktor Faustus

MĂŒller, Heiner: Hamletmaskinen (SW)

Ouzounidis, Christina: SpÄr av Antigone (finns pÄ bibliotek, inkl som e-bok)

Shakespeare, William: Hamlet

Sofokles: Antigone

Stiernhielm, Georg: The fångne Cupido

(finns pÄ https://litteraturbanken.se/författare/StiernhielmG/titlar/SamladeSkrifter1/sida/55/faksimil)

Strindberg: Kristina

(finns pÄ https://litteraturbanken.se/författare/StrindbergA/titlar/Kristina1903/sida/I/faksimil)

Racine, Jean: Faidra

Thorup, Kirsten: Romantica

 Enstaka texter kan komma att lĂ€ggas till litteraturlistan.

 

Delkurs 3, Dramatiskt berÀttande, 6 hp

Böcker att lÄna pÄ bibliotek/köpa:

Brandell, G: Drama i tre avsnitt, Studentlitteratur, 1971 (eller senare).

Esslin, M: The Field of drama, kap 2,3,8, Methuen, 1987 (eller senare).

Lönnroth, L: Den dubbla scenen, Prisma, 1978 (el senare).

Sjöberg, B: Dramatikanalys, Studentlitteratur, 1999 (el senare)

Ödeen, M: Dramatiskt berĂ€ttande, Carlssons, 2005 (el senare)


Dramer och skönlitteratur att lÄna pÄ bibliotek/köpa (alt lÄneex).

Bellman, Carl Michael: Fredmans epistlar (valfri utgÄva)

Blom, Maria: SÄrskorpor (ev lÄneex)

Churchill, Caryl: Top Girls (finns i VĂ€rldsdramatik 4, Lund: Studentlitteratur, 1999).

MoliĂšre: Den girige (finns i VĂ€rldsdramatik 1, Lund: Studentlitteratur, 1998.)

Pinter, Harold: Svek (ev lÄneex)

Shakespeare, William: Macbeth (valfri utgÄva).


Dramer som finns tillgÀngliga pÄ nÀtet:

Almqvist, Carl Jonas Love: Amorina (1839) (litteraturbanken.se)

Almqvist, Carl Jonas Love: Drottningens juvelsmycke (litteraturbanken.se)

Strindberg, August: Ett drömspel (litteraturbanken.se)


Texter som ligger pÄ Studiewebben (SW):

Björck, A: om radioserieteater ur Höra Hemma, Makadam förlag 2010.

Björck, S: ”Fredman som conferencier”, ur Kring Bellman, red. Lars-Göran Eriksson, Sthlm, 1964.

Crisell, A: "Radio drama" ur Understanding radio, Methuen,1986.

Frykman, E: "Macbeth" ur Shakespeare, Norstedts, 1986. (inskannad tillsammans med Zern)

Lagerroth, U-B: ”Amorina och Tintomara pĂ„ Dramaten”, ur Perspektiv pĂ„ Almqvist, Stockholm: RabĂ©n&Sjögren, 1971.

Ollén, G: om Ett drömspel, ur Strindbergs Dramatik, Sveriges Radio förlag, 1988 [1961]

Romberg, B: "Efterskrift till Drottningens juvelsmycke", ur C. J. L. Almqvist, Drottningens juvelsmycke, Norstedts, 1978.

Rosenberg, T: ”Byxrollens historia och estetik”, ByxbegĂ€r, Göteborg, Anamma, 2000

Russell Brown, J: ”Playgoing and Participation”, ur Shakespeare and the theatrical event, Palgrave Macmillan, 2002.

Sauter, Willmar, utdrag om “eventness” ur The Theatrical Event: dynamics of performance and perception, Iowa City: University of Iowa Press, 2000.

Stempel Mumford, L: "What is this thing called Soap Opera ?" ur Love and Ideology in the afternoon, Indiana University Press, 1995.

Thurber, J: "The Macbeth Murder Mystery", ur The Thurber Carnival, Penguin, 1945.

Veira, Marcel och Barreto Silva, ”The origins of contemporary serial drama”, Matrizes v 9: 1, 2015.

Zern, L, om Macbeth ur Älskaren, mördaren, Shakespeare och den andra spelplatsen, Alba, 1985 (inskannad tillsammans med Frykman).

Åbrink, HĂ„kan: ”Om teatersvenska som mĂ„lsprĂ„k vid början av 1800-talet”, Variation och förĂ€ndring. Studier i svensk sprĂ„khistoria 12, red Malin Bylin, Cecilia Falk och Tomas Riad, Acta Universitatis Stockholmiensis, 2014.


Enstaka texter kan komma att lÀggas till litteraturlistan.