Litteratur

Pedagogik A, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-04-21
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i Pedagogik

Referenslitteratur som anges Àr lÀstips, ej obligatorisk litteratur.


Pedagogikens plats & platsens pedagogik


Obligatorisk litteratur

 

Böcker:

Rönnlund, Maria & Tollefsen, Aina (2016) Rum: SamhĂ€llsvetenskapliga perspektiv. Stockholm: Liber. (208 s.) (valda delar ca 75 sidor)

2018. Pedagogik som vetenskap [Elektronisk resurs] en inbjudan / Mattias Nilsson Sjöberg (red.). (Valda delar ca s. 100).

 

Artiklar:

Lundahl Christian (2006) Den populÀra pedagogiken - om hur ett kunskapsomrÄde formas i det moderna samhÀllet. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. (20 s.) (pÄ studiewebb)

LÞvlie, Lars (2007) The Pedagogy of Place. Nordisk pedagogik, Vol. 27: 1 (s. 32-37) (pÄ studiewebb)

Nilsson Peter (2005) Vad Àr pedagogik: nÄgra tankar om pedagogikÀmnet i ett jÀmförande perspektiv. UmeÄ: Pedagogiska institutionen, UmeÄ Universitet. (9 s.) (pÄ studiewebb)

Von Wright, Moira (2011) Platsens pedagogik. I LÀrandets grunder: teorier och perspektiv / [ed] Mikael Jensen, Lund: Studentlitteratur. (s. 137-151) (pÄ studiewebb)

Rönnlund, Maria (2015) SkolgÄrden som socialt rum. Nordic Studies in Education, 3-4 (35), s. 200-216

Öberg, Lisa (2011) Det bildande seminariet. I: Burman, A. (red.) VĂ„ga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. Huddinge: Södertörns högskola, s. 51-73

 

Egen sökt och vald litteratur (ca 25 s.)

 

Referenslitteratur:

Brinkkjaer, Ulf & Marianne HÞyen (2013). Vetenskapsteori för lÀrarstudenter. Lund: Studentlitteratur.

Erikson, Martin G .(2009) Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur (271 s.) (valda delar)

Kindeberg, Tina (2011) Pedagogisk retorik: den muntliga relationen i undervisningen. Stockholm: Natur & Kultur (142 s.)

Øyen, Simen Andersen & Solheim, Birger (2015): Akademiskt skrivande: en skrivhandledning. Malmö: Gleerups. (100 s.)

 

 

Tidlösa pedagogiska problem


Obligatorisk litteratur

 

Böcker:

Dewey, John (2007) ”Demokratin och skolan som organisation” I Individ, skola och samhĂ€lle: utbildningsfilosofiska texter. red. Sven Hartman & Ulf P. Lundgren. Stockholm: Natur & Kultur.(valda delar)

Kant, Immanuel (2007/1803) Om Pedagogik. Göteborg: Daidalos (valda delar)

Key, Ellen (2013/1900) Barnets Århundrade. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. (Del II, ca 30 s.)

Kroksmark, Tomas (red.) (2011). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. (valda delar, ca 50-80 sidor)

Rousseau, Jean-Jaques (2003) Émile or treatise on education. New York: Prometheus Books. (valda delar)

 

Artiklar:

LĂžvlie, Lars (2014). Kant och den ”transcendentala” idĂ©n inom pedagogiken. I Anders Burman (red.): Att vĂ€xa som mĂ€nniska. Om bildningens traditioner och praktiker. Södertörn Studies in Higher Education. (s. 83-113).

Tellgren, Britt. (2008). FrĂ„n samhĂ€llsmoder till forskarbehörig lĂ€rare – kontinuitet och förĂ€ndring i en lokal förskollĂ€rarutbildning. Intellecta DocuSys: Örebro Universitet. (kapitel 2, ca 20 sidor).

MÄnsson, Niclas (2013). Skolan, barnet och samhÀllslivet. I Den reflekterade erfarenheten : John Dewey om demokrati, utbildning och tÀnkande. Huddinge: Södertörn studies in higher education, s. 189-205 (15 sidor).

Wolff, Lili-Ann (2013). Rousseaus Émile: en tidlös provokation. Studier i PĂŠdagogisk Filosofi 2(1):44-69. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/article/view/7247/7132

 


Öv

rigt obligatoriskt material:UR Skola (2007) Pedagogikens giganter: Ellen Key (film) https://urskola.se/Produkter/145295-Pedagogikens-giganter-Ellen-Key

UR Skola (2007). Pedagogikens giganter: John Dewey (film) https://urskola.se/Produkter/145288-Pedagogikens-giganter-John-Dewey

UR Skola (2007): Pedagogikens giganter: Loris Malaguzzi (film) https://urskola.se/Produkter/144905-Pedagogikens-giganter-Loris-Malaguzzi

 

Ytterligare texter tillkommer (ca: 100 s.)

 

R

eferenslitteratur:


Erikson, Martin G .(2009) Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur (271 s.)

Øyen, Simen Andersen & Solheim, Birger (2015): Akademiskt skrivande: en skrivhandledning. Malmö: Gleerups.

 


Pedagogik frÄn marginalen


Obligatorisk litteratur

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012) Textens mening och makt: metodbok i samhÀllsvetenskaplig text- och diskursanalys Lund: Studentlitteratur. (536 s.) (valda delar, s. 13-48 och 353-413).

Borgström, MarĂ­a, Goldstein–Kyaga, Katrin & HĂŒbinette, Tobias (2012). Den interkulturella blicken i pedagogik – Inte bara goda föresatser Huddinge: Södertörn Högskola. (valda delar) Finns tillgĂ€nglig via internet: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:534554/FULLTEXT01.pdf

Brömssen, Kerstin von & Carlsson, Marie (2011) Kritisk lĂ€sning av pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar. Lund: Studentlitteratur. Valda delar 

Dahlberg, G. Moss, P. och Pence, A. (2014) FrĂ„n kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv – exemplet förskolan. Stockholm: Liber. (328 s.) (valda delar, s. 65-129 och 167-216)

Rodell Olgaç, C. (2020). Sverige, skolan och de fem nationella minoriteterna - frĂ„n monokulturalitet och ensprĂ„kighet till interkulturell pedagogik och social rĂ€ttvisa. I Hill. H. (red.), Perspektiv pĂ„ interkulturalitet. Södertörn Studies in Education 3. Huddinge: Södertörns högskola. (85–109) http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1391070/FULLTEXT01.pdf

Stier Jonas (2019) Kulturmöten- En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentliteratur. (232 s).

Smidt, Sandra (2016). Freire: en introduktion. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (148 s.)

Svensson, Peter (2019). Diskursanalys. Lund: Studentlitteratur (valda delar, s. 13- 75, 79-102 samt 127-151 85s.)

 

VÀlj en av följande skönlitterÀra skildringar:

Alakoski, Susanna (2007) SvinalĂ€ngorna. Albert Bonniers förlag

Calderas Hans (2002) I betraktarens ögon. Bladh & Bladhs förlag

Cederquist, Caroline (2019) Jag andas alltsÄ finns jag. Albert Bonniers förlag

Gustavsson, Sandra (2016) Maskrosungen. Hoi förlag

Laestadius, Ann-Helén (2021) Stöld. Romanus Selling Förlag

Linderborg, Åsa (2008) Mig Ă€ger ingen. Atlas pocket

Schulman, Alex (2016) Glöm mig. Bookmark förlag

Westover, Tara (2020) Allt jag fÄtt lÀra mig. Natur och Kultur

 

Referenslitteratur:

BEO (2018) Utanförskap, vÄld och kÀrlek till orten: Barns röster om att vÀxa upp i utsatta kommuner och förorter. BO:s Ärsrapport 2018

Diskrimineringslagen 2008:567, Àndrad med tillÀgg: SFS 2017:1128 https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-diskrimineringslag-2008-567.pdf

Regeringskansliet. FNs deklaration om de mÀnskliga rÀttigheterna. https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter

Hammarberg, T. (2006). MÀnskliga rÀttigheter: Konventionen om barnets rÀttigheter. Stockholm:Utrikesdepartementet. https://www.regeringen.se/49b74d/contentassets/73a236aad23d48149f156d85b7021e55/ud-info---skrift-manskliga-rattigheter.-konventionen-om-barnets-rattigheter

 

Ca 100 sidor ytterligare texter tillkommer

 

 

Pedagogiska frirum

 

Obligatorisk litteratur

 

Böcker:

Borelius, Ulf & Sernhede, Ove (2011). Förorten, skolan och ungdomskulturen: reproduktionen av marginalitet och ungas informella lÀrande. Göteborg: Daidalos (230 s.) (valda delar, s. 7-63 och 151-213)

Burman, A. (Eds) (2014) Konst och lĂ€rande: EssĂ€er om estetiska lĂ€rprocesser. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:718031/FULLTEXT01.pdfKaijser, Lars & Öhlander, Magnus (2012) Etnologiskt fĂ€ltarbete. Lund: Studentlitteratur (valda delar 50 s.)

Lave, Jean och Wenger, Etienne (2005) Situated learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press. (138 s.)

Pekkola, Sari. Etnografiskt fĂ€ltarbete i virtuella rum – en utmaning för kvalitativ forskning. I: Thelander, Joakim (red.) (2014).Den metodologiska labyrinten: erfarenheter och vĂ€gval inom samhĂ€llsvetenskaplig forskning. Kristianstad: Kristianstad University Press (31 s.) TillgĂ€nglig pĂ„ Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-13270 (17 s.)

 Rönnlund, Maria & Tollefsen, Aina (2016) Rum: SamhĂ€llsvetenskapliga perspektiv. Stockholm: Liber. (208 s.) (valda delar, s. 56-79 och 114-193)

 

Artiklar:

Hultin, Eva (2005). Den estetiska erfarenheten som erfarandets fullÀndning En kritisk lÀsning av John Deweys estetiska erfarenhetsbegrepp i Art as Experience. Utbildning & Demokrati, vol 14, nr 1, 101-114. (13 s.)

 

Rapporter:

Ungdomsstyrelsen (2000). Att vÀrdera kunskap: en studie kring informellt lÀrande och icke-formell utbildning i föreningslivet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen (valda delar ca 20 sidor)

 

Egen sökt och vald litteratur (ca 100 s.)

 

Referenslitteratur:

http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:718031/FULLTEXT01.pdf

Erikson, Martin G .(2009) Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur (271 s.)

Kindeberg, Tina (2011) Pedagogisk retorik: den muntliga relationen i undervisningen. Stockholm: Natur & Kultur