Litteratur

Sociologiska analysinriktningar, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-17
Beslutad av: Ämnesrådet för sociologi

Gieryn, Thomas F. 2000. ”A Space for Place in Sociology” Annual Review of Sociology, Vol. 26, pp. 463-496

Logan, John R, 2012. “Making a Place for Space: Spatial Thinking in Social Science” Annual Review of Sociology, Vol. 38, pp. 507-524.

Martin, John Levi 2000. ”What do Animals do all Day?” Poetics, 27, pp 195-231.

Martin, John Levi 2015. Thinking Through Theory. New York: W. W. Norton & Company.

Sayer, Andrew 2000. Realism and Social Science. London: Sage

Swedberg, Richard 2015. The Art of Social Theory. Princeton: Princeton University Press. Ny

Sztompka, Piotr 1993. The Sociology of Social Change. Wiley-Blackwell