Litteratur

Genusvetenskap A, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-12
Beslutad av: Ämnesrådet för Genusvetenskap

Introduktion till genusvetenskap 7,5 hp

All litteratur är obligatorisk

Böcker:

 • Acker, Joan. (2006). Class questions feminist answers. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers (online book), kap. 1 och kap 2 (42 s.) 

 

 • Ambjörnsson, Fanny (2016). Vad är queer? Ordfront. (216 s.) 

 

 • Eriksson, Mia och Lucas Gottzén (2020) Genus. Liber. (128 s.) 

 

 • Sandell, Kerstin och Diana Mulinari (red) (2006). Feministiska interventioner: Berättelser från en annan värld, s. 175–238. (64 s.) 

 

På Studiewebben:

 • Bromseth, Janne & Fanny Ambjörnsson (2010). ”När du gifter dig och får barn… om ålder, heternormativitet och genus”, i Ambjörnsson, Fanny & Jönsson Maria (red) (2010). Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet. Göteborg: Makadam förlag, s. 204–232 (29 s.) 


 • Habel, Ylva (2008). ”Whiteness Swedish style”, Slut, nr 1(2), s. 41–51. (11 s.) 


 • Manns, Ulla (2006). ”På två ben i akademien: om den tidiga kvinnoforskningens projekt.” i  Einarsson, Monica, Robert Sandberg, Kekke Stadin, Martin Wottle (red) (2006). Blad till Bladh: en vänbok till Christine våren 2006. Huddinge: Södertörns högskola, s. 107–116. (10 s.)


 • Manns, Ulla (2008). ”Rörelsens rum: det lesbiska i nordisk kvinnoforskning 1975–1990”, i Sjöberg, Maria &Yvonne Svanström (red) (2008). Att göra historia: vänbok till Christina Florin. Stockholm: Institutet för framstidsstudier, s. 69–82. (14 s.) 


 • Yazdanpanah, Soheyla (2013). ”Den ojämlika jämställdheten: om arbetarkvinnors minskade möjlighet till jämställdhet i Sverige”, i Unsgaard, Olav Fumarola, KarinThorasdotter & Joa Bergold (red) (2013) Den feministiska utmaningen: mot en jämställd arbetsmarknad. Stockholm: Arena idé, s. 31-54. (24 s.) 


Att ladda ner:

 •   Ah-King, M. (2011). Biologins paradox: föränderliga kön och rigida normer, Lambda Nordica, Vol. 16, Nr 4, s. 26-52. (27 s) 


 • Allison, Dorothy (2002). “A question of class” i Holmstrom, Nancy (red.) The socialist feminist project: a -contemporary reader in theory and politics. New York, N.Y: Monthly Review, s. 30–45. (16 s) 


 • Alm, Erika, Signe Bremer och Iwo Nord (2014). Cisnormativitet och feminsim, Tidskrift för Genusvetenskap, 2014, Nr. 4, s. 3–13. (11 s.) 


 • Ganetz, Hillevi (2004). Skogens konung och djurens konung i TV. Natur, kultur och genus i naturfilm. Nordicom Information 1/2004, s. 3-16. (14 s) 


 • Holgersson, Charlotte (2006). Homosocialitet som könsordnande process, NORMA, 2006, Nr 1, s. 24–41. (18 s.) 


 • Holgersson, Ulrika (2008). Klass och postmodernism. Ett feministiskt val, Tidskrift för genusvetenskap, nr 3–4 2008, s 61-85. (25 s) 


 • Mattsson, Katarina (2010). Vithet och den intersektionella vändningen, Tidskrift för Genusvetenskap, 2010, Nr 1–2, s. 6-22. (17 s.) 


 • Norlander,Kerstin (2012). ”Empatisk läsning: om konsten att läsa en text på dess egna villkor. Genusvetenskapens pedagogik och didaktik.” I: Lundberg, Anna och Ann Werner (red). En skriftserie om genusvetenskap, nr 1. Nationella sekretariatet för genusforskning, s. 19–25. (7 s) 


 • Phoenix, Ann (2006). Interrogating intersectionality: Productive ways of theorising multiple positioning, Kvinder, Køn & Forskning, 2006, Nr. 2-3 2006, s. 21-30. (10 s.) 


 • Öberg, Lisa (2011). ”Det bildande seminariet”, i Burman, Anders (red.) (2011). Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. Huddinge: Södertörns högskola, s. 51–73. (22 s.) 


Valfria akademiska artiklar inom ett valfritt genusvetenskapligt forskningsområde. (2 st., ca 80 sidor)


Maktordningar i historien, 7,5hp

All litteratur är obligatorisk  

Böcker:

 • Caine, Barbara och Sluga, Glenda (2009). Europas idéhistoria 1780–1920. Ett genusperspektiv. Stockholm: Natur & kultur. (175s)


 • Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) (2019). Könspolitiska nyckeltexter. Från Det går an till #metoo. 2: a uppl.. Stockholm: Makadam, 19 -89 100- 111, 362–386, 418-463  (ca 150 s) 


 • Norrhem, Svante, Rydström, Jens & Markusson, Hanna (2015). Undantagsmänniskor: en svensk HBTQ-historia med utblickar i världen. Lund: Studentlitteratur, ”Inledning”, ”Den moderna tiden”, ”Samtiden, 1945-”, och ”Könsperspektiv på historien” (83 s.) 


Artiklar som finns på Studiewebben eller laddas ner online: 

 • Amos, Valerie, Parmar Pratibha, (1984). ”Challenging Imperial Feminism”, Feminist Review vo 17, no 1, s 3-19 (15 s) tillgänglig online: http://link.springer.com/article/10.1057/fr.1984.18


 • Brännström Leila (2016). ’”Ras i efterkrigstidens Sverige: ett bidrag till en mothistoria” i (red) Patricia Lorenzoni & Ulla Manns, Historiens hemvist II. Etik, politik och historikernas ansvar (Stockholm: Makadam), s 27 – 55 (28s) (laddas ner via DIVA)


 • Fjelkestam, Kristina (2018) “Retrophilia and the Desire for the Past”. Tidskrift för genusvetenskap vol 29 (2-3), s.7-24 (17s) 


 • Franska Nationalförsamlingen 1789. ”Förklaring om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna”, Axplock ur idéhistorien 2, Från Valla till Wollstonecraft. 1999, Olaison, Niklas (red). Stockholm: Caudex. s. 245–247, (2s) (kopieras och läggs upp på Studiewebben). 


 • Gautier, Arlette,”Kvinnan och kolonialismen”, Kolonialismens svarta bok, Leopard förlag, 2005, s. 649–686. (38s) (kopieras och läggs upp på Studiewebben)


 • Gouze, Marie (1791). ”Kvinnans rättigheter (1791)”, Feminismens idéer (2006). 


 • Östholm, Hanna (red.) Lund: Studentlitteratur- s. 64–68. (4s) (kopieras och läggs upp på Studiewebben) 


 • Hallgren, Hanna,”Vi ska skapa den nya kvinnan som stolt över vad hon är!” Om figurationen ”den kvinnoidentifierade kvinnan”:s betydelse för lesbiska feminister under 1970- och 1980-talen i Sverige”, Lambda nordica, 2013:18, nr 1, (s. 87–115) (29 s) tillgänglig online: http://www.lambdanordica.se/artikelarkiv_sokresultat.php?lang=sv&fields[]=art_id&arkivsok=445#resultat (Om länken inte funkar testa att kopiera den och klistra in i din webbläsare. Observera att du måste uppge din e-postadress för att kunna ladda ner filen.) 


 • Holmqvist, Sam (2016). ”Att skriva transhistoria Cisnormativitet och historiens könsöverskridare” i Tidskrift för genusvetenskap vol 37(4), s 30 – 50 (20s). tillgänglig online http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/3822/3136 


 • Isaksson, Emma (2004). ”Med, mot eller utan män? Diskussioner om kvinnokampens former inom Grupp 8”. I (red) Yvonne Svanström & Kjell Östberg Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år”, s 117- 141 (24s) 


 • Laskar, Pia, (2005) ”Abnorma kroppar och europeisk heterosexualitet i kolonialismens kölvatten”, i Don Kulick (red.) Queersverige, Stockholm: Natur & kultur, s. 159–179, (21s) (kopieras och läggs upp på Studiewebben) 


 • Lindén, Claudia (2012). ”Ur led är feminismens tid - Om tidsmetaforer, otidsenlighet och gengångare i feministisk historieskrivning, I Genusvetenskaplig tidskrift, nr 3. Tillgänglig online www.tegeve.se 


 • Lönn, Maria (2018) ”Bruten Vithet, om de ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor”, Leopard, s. 30–37, 41- 45. (11 s) (kopieras och läggs upp på Studiewebben) 


 • Lorenzoni, Patricia, Manns, Ulla (2016) ”Inledning: Etik, politik och historikerns ansvar” i (red) Patricia Lorenzoni & Ulla Manns, Historiens hemvist II. Etik, politik och historikernas ansvar (Stockholm: Makadam), 15 – 24 (9 s). (laddas ner via DivA)


 • Manns, Ulla (2000) Så skriver vi historia. Den svenska kvinnorörelsen ur ett historiografiskt perspektiv. I Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1. tillgänglig online www.tegeve.se 


 • Mill, John Stuart (1869/1995). Förtrycket av kvinnorna. Nora: Nya Doxa. s 1–16, (16s) (kopieras och läggs på Studiewebben) 


 • Rousseau, Jean Jacques (1762). ”Emile”, Axplock ur idéhistorien 2. Från Valla till Wollstonecraft, Olaison, Niklas (red), 1999. Stockholm: Caudex. s. 221–231. (10s) (kopieras och läggs upp på Studiewebben) 


 • Strindberg, August, “Sista ordet i kvinnofrågan” i Samlade skrifter av August Strindberg/ 54. Efterslåtter: berättelser, dikter, artiklar, s. 264–291, (27s). http://runeberg.org/strindbg/eftersl/0264.html


 • Wollstonecraft, Mary,”Ur Försvar för kvinnans rättigheter,” i Kvinnopolitiska nyckeltexter, red. J., Esseveld & L., Larsson, Lund: Studentlitteratur, 1996. (11 s) (kopieras och läggs upp på Studiewebben) 


 • Zetkin, Clara (1889/1972). ”För kvinnans frigörelse”, s. 149–155 ur Schimanski, Folke (1972) Kvinnan och revolutionen: texter om 200 års kamp för kvinnlig frigörelse (antologi). Staffanstorp: Cavefors, (6s) (kopieras och läggs upp på Studiewebben)


 • Ågren, Maria (2005). “Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning”, Historiskt tidskrift vol 125(2), s 249–262, (13 s), tillgänglig online www.historisktidskrift.se Feministiska kulturstudier 7,5 hp

All litteratur är obligatorisk.  

Böcker:

 • Dyer, Richard (1997): White, New York/London: Routledge, s. 41–144 (kap. 2–3) 


 • Fagerström, Linda och Maria Nilson (2008): Genus, medier och masskultur, Malmö: Gleerups. (hela boken) 


 • Lundberg, Anna och Ann Werner (red.) (2016): En introduktion till genusvetenskapliga begrepp. Nationella sekretariatet för genusforskning, s. 20–26, 39–44, 68–76 


 • Mattsson, Katarina och Katarina Pettersson (2006): ”Fröken Sverige i folkhemmet: Ideal svensk kvinnlighet på 1950-talet”, i Kerstin Sandell och Diana Mulinari (red.): Feministiska interventioner: Berättelser om och från en annan värld. Stockholm: Atlas, s. 270–303. (används även på delkurs 1) 


Artiklar som finns på Studiewebben som fil eller länk: 

 • Hall, Stuart (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices, London: Sage, s. 30–41. 


 • Hirdman, Anja (2013). ”’Det ska bli en ära att få tillfredsställa dig!’ Ideal manlighet i Harlequinromanen”, i Kristina Fjelkestam, Helena Hill och David Tjeder (red.) Kvinnorna gör mannen: Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500–2000. Stockholm: Makadam, s. 27–51 


 • Pripp, Oscar och Magnus Öhlander (red.) (2011): ”Observation” i Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red.): Etnologiskt fältarbete, Lund: Studentlitteratur. 


 • Werner, Ann (2020): “Organizing music, organizing gender: Algorithmic culture and Spotify recommendations”, Popular Communication, 18(1), s. 78–90. Laddas ned från tegeve.se: 


 • Brunow, Dagmar (2013): ”Dagmar Brunow läser Laura Mulvey: Mulvey reloaded – den manliga blicken och feministiskt filmskapande”, Tidskrift för genusvetenskap 4, s. 64–67.


 • Ladendorf, Martina (2008): ”The L-word: Queer identifikation och mediereception”, Tidskrift för genusvetenskap 3–4, s. 117–136.


 • Mulvey, Laura (2013): ”Visuell lust och narrativ film”, Tidskrift för genusvetenskap 4, s. 47–57. 


 • Rosenberg, Tiina (1996): “Upp till camp systrar! Om motstånd och teater”, Tidskrift för genusvetenskap 3–4, s. 4–18. 


 • Sundén, Jenny (2010): ”Inte en babe: Affekt, känsla och sexualitet i World of Warcraft”, Tidskrift för genusvetenskap 4, s. 25–43


 • Wood, Helen och Beverly Skeggs (2008): ”Sorglig television: Affekter, omdömen och känsloarbete”, Tidskrift för genusvetenskap 3–4, s. 7–25. 


Referenslitteratur (frivilligt) 

 • Lindgren Leavenworth, Maria och Malin Isaksson (2012): ”Fan fiction: Skrivna läsningar” i Christian Lenemark (red.): Litteraturens nätverk, berättande på internet. Lund: Studentlitteratur, s. 77–92. 
 • Stryker, Susan (1994): ”My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamonix: Performing Transgender Rage”, GLQ 1, s. 237–254. 


 • Bäckman, Maria och Simon Ekström (2011): ”Museer, kön och genus – några reflektioner”, Nordisk Museologi, 2, s. 83-98  


 • Halberstam, Judith (2011). Animating Revolt and Revolting Animation: The Queer Art of Failure. Durham: Duke University Press, s. 27–52. 


 • Kennedy, Helen (2002): ”Lara Croft: Feminist Icon or Cyber Bimbo? On the Limits of Textual Analysis”, Game Studies 2:2. 


 • Wallenberg, Louise (2009). ”Representation”, i Anu Koivunen (red.): Film och andra rörliga bilder: En introduktion. Stockholm: Raster, s. 144–156. 


 • Österholm, Maria Margareta (2012): ”Skrubben: Skrivandets skeva utrymmen”, i Kivilaakso, Lönngren och Paqvalén (red.): Queera Läsningar: Litteraturvetenskap möter queerteori. Halmstad: Rosenlarv förlag, s. 306–326.  

 

Genuspolitik i en Globaliserad värld, 7,5hp

All litteratur är obligatorisk

Böcker:

 • Gavanas, Anna & Calleman, Catharina (2013). Rena hem på smutsiga villkor?: hushållstjänster, migration och globalisering. Göteborg: Makadam förlag (urval) (7-47/64-102/107-126/).


 • Lindqvist, Beatriz & Mats Lindqvist (2008) När kunden är kung, Effekter av en transnationell ekonomi. Umeå, Borea Del 2 - fom s, 157 (ca 100 S)


 • Mohanty, Chandra Talpade (2006 el 7) Feminism utan gränser – avkoloniserad teori, praktis¬erad solidaritet, Stockholm, Tankekraft förlag (med förord av Pia Laskar), kap 2+6 (76 s). 


Artiklar:

 • Andrijasevic, Rutvica (2009) Sex on the move: Gender, subjectivityand differential inclusion, Subjectivity (2009) 29, 389–406. (15 s)


 • Maria Bexelius (2016) Ain't I a Woman? Våldsutsatta kvinnors rättssubjektivitet mellan "kvinnofrid" och utvisningshot, i: Irreguljär migration i Sverige, rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, Maja Sager, Helena Holgersson och Klara Öberg (red.) 343-375 (30)


 • Elmhorn, Camilla (2013). ”Internationell politisk ekonomi, globalisering och migration” I: de los Reyes, Eduards &Sundevall (red). Internationella relationer – könskritiska perspektiv. Stockholm: Liber, s. 14-31. (16 s) 


 • Engh, Sunniva (2008). From northern feminists to southern women. Scandinavian population aid to India, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISBN 9788274772939. 6. s 253 - 283


 • Lucy Ferguson, (2013), Gender, Work, And The Sexual Division of Labour, in: , in: G. Waylen et al, The Oxford Handbook on Gender and Politics, 337-361, 24


 • Mary E. Hawkesworth (2018), Globalization and Feminist Activism, Second Ed. Rowman & Littlefield Publishers, kap.1 Engendering Globalization (36 s)


 • Khoshravi, Shahram (2016) Gräsnsvakter och Gränsmänniskor, i: Irreguljär migration i Sverige, rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, Maja Sager, Helena Holgersson och Klara Öberg (red.) 49-80 (30)


 • Mattsson, Katarina (2010). ”Semesterutopier”. I: Tesfahuney, Mekonnen & Katarina Schough (red). Det globala reseprivilegiet. Lund: Sekel förlags, s. 79-91. (13 s)


 • Schierup, Carl-Ulrik, Simone Scarpa 2018. Migration - ett hot mot välfärden ? I · Nation i ombildning. Essäer om 2000-talets Sverige, Borea, B 31-78 (47)


 • Tripp, A. M. (2006) “The evolution of transnational feminism: Consensus, conflict, and new dynamics”, in Ferree, M. M. and Tripp, A. M. (eds.) Global Feminism: Transnational Women’s Activism, Organizing, and Human Rights, New York: New York University Press, 51-75 (24)

 

 • Yazdanpanah, Soheyla (2013). Invandrarkvinnors arbete i Sverige – Behovet av en ny historieskrivning i (red) Niskanen & Blomberg. Arbete och Jämställdhet- förändringar under femtio år. Stockholm: SNS, 72-107


Artiklar som finns tillgängliga via Södertörns högskolas bibliotek alt internet

 • Acker, Joan (2004) Gender, Capitalism, and Globalization, Critical Sociology, 2004,Vol. 30,No. 1, s. 17-41.(24 s)


 • Blagojevic, Marina Non-‘White’ Whites, Non-European Europeans and Gendered Non-Citizens On A Possible Epistemic Strategy from the Semiperiphery of Europe, in: Brigitte Young/Christoph Scherrer (Eds.) 2010, Gender Knowledge and Knowledge Networks in International Political Economy, Nomos, Baden Baden , 183-197, (14 s) 


Här kommer länken till boken där Blagojevic finns.

https://www.uni-kassel.de/fb05/fileadmin/datas/fb05/FG_Politikwissenschaften/Dateien/pdf/Gender_Knowledge_and_Knowledge_Networks_in_International_Political_Economy.pdf.

 • Bernstein, Elizabeth (2010). ""Militarized Humanitarianism Meets Carceral Feminism: The Politics of Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Antitrafficking Campaigns."". Signs: Journal of Women in Culture and Society: 36(1): 45–71.


 • Briddick, C. (2020). Precarious Workers and Probationary Wives: How Immigration Law Discriminates Against Women. Social & Legal Studies, 29(2), 201–224. (23)


 • Dodillet, Susanne ”Ideologiska förutsättningar för den svenska och den tyska prostitutionslagstiftningen”, i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 4/2006, s 74-89. (15s)


 • De los Reyes, Paulina (2006). ”Global o(jäm)likhet och intersektionalitet: om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster”, Tidskrift för kjonnforskning, Nr. 1-2, 2006. s. 36-50.

http://kjonnsforskning.no/nb/tidsskriftet/2006/1-2/apent-nummer

 • Kirsten Ghodsee, “Revisiting the International Decade for Women: Brief Reflections on Competing Definitions of Feminism and Cold War Politics from the American Perspective,” Women’s Studies International Forum 33(1) 2010: 3-12. (9)


 • Gondouin, Johanna (2012) Adoption, Surrogacy and Swedish Exceptionalism, Critical Race and Whiteness Studies, Volume 8, Number 2, 2012 (20 s) 
 • Isaksen, Lise Widding (2006).Tilpasningtil tomme rom. Om globale omsorgskrisers relasjonsøkologi, Tidsskrift for kjonnsforskning, Nr 1-2/06, s. 20-35. (15 s)

http://kjonnsforskning.no/nb/tidsskriftet/2006/1-2/apent-nummer

 • Kroløkke, Charlotte (2012) From India with Love. Troublesome citizens of fertility travel, Cultural Politics, 2012, Volume 8, Issue 2, July 2012, pp. 307-325 (18 s)


 • Liu, Tingting (2019). The empowerment of rural migrant lalas: Contending queerness and heteronormativity in China. China Information, (20s) (open acess)


 • Lundin, Susanne (2012) "I Want a Baby; Don't Stop Me From Being a Mother": An Ethnographic Study on Fertility Tourism and Egg Trade, Cultural Politics, Volume 8, Issue 2, pp. 327-344 (17s)


 • Lundström, Catrin (2010). Transnationell vithet – Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore, Tidskrift för genusvetenskap, Tema: Vithet, Nr. 1-2, 2010, s. 25-45. (20 s)


 • Lutz, Helma (2002) At Your Service Madam! The Globalization of Domestic Service, Feminist Review, No. 70, Globalization (2002), pp. 89-104. (15 s) 


 • Skilbrei, May-Len (2007) «Natachas» to liv: Østeuropeiskekvinner forteller om migrasjon, prostitusjonog skam, Tidsskrift for kjonnsforskning, Nr 1/07,s. 5-20. (15 s)


 • Theobald, H. / Luppi, M. (2018). Elder care in changing societies: concurrences in divergent care regime. A comparison of Germany, Sweden and Italy.. Current Sociology, 66, (4), 629-643 (14)