Litteratur

Event och projekt med digital marknadsföring, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-15
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r Turismvetenskap

# Event och projekthantering, 7,5 högskolepoäng


Andersson, T.D., Larsson, M. och Mossberg, L. (2009). Evenemang: från organisation till utvärdering. Lund: Studentlitteratur.


Tonnquist, B. (2018). Projektledning. Stockholm: Sanoma Utbildning.


Kurskompendium.
# Upplevelser och möten skapade av besöksnäringen, 7,5 högskolepoäng


Kurslitteratur:

Sterner, H (2012), Eventprocessen, Arboga: Eventkonsult AB.


Fridh, T; Jansson, M. och Melander A. (2014). Att tända en supernova så skapas framgångsrika evenemang. Solna: Liber.


Kurskompendium.


Referenslitteratur:

Berridge, Graham. (2010). Event Design and Experience. London: Routledge.
# Digital marknadsföring och tjänsteutveckling inom event, 7,5 högskolepoäng


Hanlon, A. (2022). Digital marketing: strategic planning & integration. Utgåva 2. Sage. ISBN: 9781529742800.


Sohoni, A. (2021). The Digital Frontier: How Consumer Companies Can Create Massive Value Through Digital Transformation. Wiley. ISBN: 9781119803249.


Kurskompendium# Eventprojekt - strategi, genomförande och digitalisering, 7,5 högskolepoäng

 

BFUF (2023). Evenemang i siffror 2023 ‚Äď statistik om n√§ringarna livemusik, scenkonst och idrott. Stockholm: BFUF. www.bfuf.se/publikationer.


Fridh, T; Jansson, M. och Melander A. (2014). Att tända en supernova så skapas framgångsrika evenemang. Solna: Liber.


Kurskompendium.