Litteratur

Etnologi B, inriktning kulturell mÄngfald i Europa, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-05
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i Etnologi, D.nr. 1795-2.1.1-2021

Delkurs B1: Kulturellkomplexitet och globala processer, 7,5 hp

de los Reyes, P. (2017). Working life inequalities: do we need intersectionality? Society, Health & Vulnerability, 8, pp. 1-6. (6 pages)

Green, C. (2009). Managing Laponia. A World Heritage Site as Arena for Sami Ethno-Politics in Sweden. Doctoral dissertation: Uppsala University. (217 pages)

Gunnarsson, D. (2017). Respecting Swedish Muslims. Claims of Truth Concerning National and Religious Belonging in Sweden. Ethnologia Scandinavica, 47, pp. 115-136. (21 pages)

Hall, Stuart, 1997. The Local and the Global: Globalization and ethnicity I: Anne McClintock, Aamir Mufti & Ella Shohat (red.). Dangerous Liaisons: Gender, Nation, Postcolonial Perspectives. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, pp. 173-187. (15 pages)

HĂŒbinette, T. & RĂ€terlinck, L.E.H. (2014). Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden, Social Identities, 20(6), pp. 501-514. (14 pages)

Mohanty, Chandra Talpade (1984). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. Boundary 2, (12/13), special issue: On Humanism and the University I: The Discourse of Humanism, pp. 333-358. (25 pages)

Rinne, J. (2016). Searching for Authentic Living Through Native Faith: The Maausk Movement in Estonia. Doctoral dissertation: Södertörn University. (218 pages)

Sjöstedt Landén, A. (2012). Moved by relocation: Professional identification in the decentralization of public sector jobs in Sweden. Doctoral dissertation: UmeÄ University. (81 pages)

Verhallen, T.L. (2015), Disentangling an Invisible Trade: state interventions in Dutch and Dutch-Curaçaoan single-mother families. Doctoral dissertation: Utrecht University, pp. 1-148. (148 pages).

= 745 pages

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lÀrarens anvisning

Reference Literature

Kaivola-Bregenhoj, Annikki, Barbro Klein & Ulf Palmenfeldt (Ed.). (2006). Narrating, Doing, Experiencing. Nordic Folkloristic Perspectives. Helsinki : Studia Fennica Folkloristica, pp. 5-46.

Lindqvist, M. (1992). Between realism and relativism: A consideration of history in modern ethnology. Ethnologica Scandinavica, 22, pp. 3-16.


Delkurs B2: Vetenskaplig reflexivitet och etnologiska metoder, 7,5 hp

Ahrne, Göran & Peter Svensson (red.): Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 2015, valda delar, s. 1-67 (kap. 1-4), 93-113 (kap. 7), s. 142-205 (kap. 10-13). 150 s.

Arvastson, Gösta & Ehn, Billy, 2009: Observationens dynamik. I: Arvastson, Gösta & Billy Ehn (red.) 2009: Etnografiska observationer. Lund: Studentlitteratur, s. 19–33, 16 s.

Dahlgren. Anna, 2009: Fotoalbum och arkivpraktiker. Ett medieperspektiv pĂ„ bildsamlingar. Rig 2/2009. s. 65–78, 13 s.

Ehn, Billy & Klein, Barbro, 1994. FrÄn erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet. Stockholm: Carlssons 74 s.

FĂ€gerborg, Eva, 2011: Intervjuer. I: Kaijser., Lars och Magnus Öhlander (red.), 2011: Etnologiskt fĂ€ltarbete. Lund: Studentlitteratur s. 85–112, 27 s.

Geertz, Clifford, (1973) 2000, Thick descriptions. I: The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books, ca 30 s.

GradĂ©n, Lizette & Kaijser, Lars, 2011: Fotografi och film. I: Kaijser., Lars & Öhlander, Magnus (red.), 2011: Etnologiskt fĂ€ltarbete. Lund: Studentlitteratur s. 175–204, 29 s.

Gustavsson, Karin, 2014: Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fĂ€ltarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början. Stockholm: Nordiska museets förlag. s. 107–175, 68 s.

Jönsson, Lars-Eric & Nilsson, Fredrik, 2017: Kulturhistoria. En etnologisk metodbok. Lund: Lunds universitet, ca 130 sidor i urval.

Kaijser, Lars, 2011: FĂ€ltarbete. I: Kaijser., Lars och Magnus Öhlander (red.), 2011: Etnologiskt fĂ€ltarbete. Lund: Studentlitteratur s. 37–64, 27 s.

Klein, Barbro, 1990. ”Transkribering Ă€r en analytisk akt.” Rig 1991:2:41-65, 24 s.

Lilja, Agneta, 2016: Svara nu snĂ€llt pĂ„ den lista, jag nu sĂ€nder”. FrĂ„gelistan som etnologisk arbetsmetod. NĂ€tverket 20. S. 20–27, 7 s.

Lundgren, Anna- Sofia 2009, Störning pÄ Holland Park Avenue. I: Arvastson, Gösta & Billy Ehn (red.): Etnografiska observationer. Lund: Studentlitteratur, 18 s.

Malinowski, Bronislaw, 1967: A Diary in the Strict Sense of the Term. Stanford University Press s. 3–99, 96 s.

Mead, Margaret, 1979: Letters from the Field, 1925–1975. Perennial. Harper Collins Publishers. s. 163 - 254, 91 s.

Nilsson, Bo G., Dan Waldetoft & Christina Westergren, 2003: FrÄgelist och berÀttarglÀdje. Om frÄgelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museets förlag. Valda delar (inledning + Waldetoft), ca 60 s.

Pripp, Oscar, 2011: Reflektion och etik. I: Kaijser, Lars och Magnus Öhlander (red.), 2011: Etnologiskt fĂ€ltarbete. Lund: Studentlitteratur s. 65–84, 19 s.

Sandell, Kerstin, 2014: Att veta som den jag Ă€r. Reflektioner över ett misslyckat fĂ€ltarbete. I: Kritiska gemenskaper. I: Att skriva feministisk och postkolonial vetenskap. En vĂ€nbok till Diana Mulinari. Libris. s. 247–256, 9 s.

Silow Kallenberg, Kim/ Ingridsdotter, Jenny, / Vallström, Maria/ Wollin Elhouar, Elisabeth, 2017: NÀtrum och nÀttid: en netnografisk metoddiskussion med utgÄngspunkt i en studie av rural feminitet i ett Facebookforum. I: Budkavlen nr 96, s. 24-37, 13 s.

Liljiequist, Evelina, 2019: Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar. UmeÄ universitet. Diss. LÀs inledningen (s.1-38) Finns pÄ nÀtet: https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1417242/FULLTEXT02.pdf 38 s.

Sundevall, Fia/Fredholm, Anna 2013: Minnesinsamling genom webbenkÀter: perspektiv pÄ en dokumentationsmetod i förÀndring. I: Nordisk Museologi, nr 1, s. 86-105, 19 s.

Wolf, Diane L. (red.), 1996: Situating Feminist Dilemmas in Fieldwork I: Wolf, Diane L. (red.): Feminist Dilemmas in Fieldwork. Westview Press s. 1–55, 54 s.

Totalt: ca 1012 s.


Delkurs B3: TillĂ€mpad etnologi och uppsats, 15 hp 

Lundell, Erika 2014: Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar. Levande rollspel i östersjöregionen. Stockholm: Stockholms universitet 197 s.

Johansson, Anna, 2010: SjÀlvskada. En etnologisk studie av mening och identitet i relation till skÀrande. UmeÄ: Text & Kultur. 308 s.

Nilsson, Bo, 1999: Maskulinitet. Representation, ideologi och retorik. UmeÄ: Boréa. 264 s.

Rosengren, Annette, 1991: TvÄ barn och eget hus. Om kvinnors och mÀns vÀrldar i smÄsamhÀllet. En etnologisk studie. Stockholm: Carlssons. 210 s.

Totalt: 979 s.