Litteratur

Konstvetenskap B, 30 högskolepoÀng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2023-11-23
Beslutad av: ÄmnesrĂ„det i konstvetenskap

I den hÀr listan finns tvÄ litteraturlistor, först den för campuskursen och sedan den för distanskursen.


Kurslitteratur för Konstvetenskap B campus


PÄ campuskursen ges delkurs 2 Kanonisering och exponering pÄ engelska om det finns utbytesstudenter som valt den och dÄ gÀller de engelska texterna som anges. NÀr det stÄr engelska originaltexter avses att dessa finns pÄ kursplattformen.


Obligatorisk litteratur övergripande för hela b-kursen:

Michael W Cothren, Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, 3:e rev. u., London: Laurence King, 2021

Olga Dysthe, et al, Skriva för att lĂ€ra: skrivande i högre utbildning, Johanneshov: TPB, 2011 (elektronisk resurs) (ERSÄTTS FÖR DELKURS 2 – om pĂ„ engelska - MED: Falk, Angela. Thinking and Writing in Academic Contexts: A University Companion. Lund: Studentlitteratur, 2011

Sören Kjörup, MÀnniskovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund, 3:a rev. u., 2009

Anna-Lena Lindberg, (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser frĂ„n renĂ€ssans till postmodernism, Stockholm: ePan, 2014 (ERSÄTTS FÖR DELKURS 2 – om pĂ„ engelska – MED ENGELSKA ORIGINALTEXTER)

 

Avbildning och abstraktion

Obligatorisk litteratur:

Svetlana Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago: University of Chicago Press, 1984

Roland Barthes, Det ljusa rummet. Tankar om fotografiet, Alfabeta, 2006 alternativt eng. övers: Camera Lucida: Reflections on Photography, Vintage, 2000 o andra u.

Texter som nÄs via kursplattformen tillkommer

 

Kanonisering och exponering Ges pÄ engelska om det finns utbytesstudenter

Obligatorisk litteratur:

Karsten Schubert, The Curator’s Egg: The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present Day, 3:e rev. u, Ridinghouse, 2009

Sven-Olov Wallenstein, red., Konceptkonst, Raster förlag, 2006 (ERSÄTTS VID BEHOV MED ENGELSKA ORIGINALTEXTER)

Texter som nÄs via kursplattformen tillkommer


Konstarter och medier

Obligatorisk litteratur:

David Cottington, The Avant-Garde: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford U.P: 2013

Kjetil Fallan, Design History: Understanding Theory and Method, Oxford: Berg, 2010 (i urval)

Bia Mankell, Bild och materialitet. Om förestÀllningar, synsÀtt, material och uttryck i mÄleri, fotografi och teckningar Lund: Studentlitteratur, 2013

HÄkan Nilsson, MÄleriets rum, Stockholm: Axl Books, 2010 (pdf pÄ Studiewebben)

Texter som nÄs via kursplattformen tillkommer

 

SjÀlvstÀndigt arbete (B-uppsats)

Obligatorisk litteratur:

Jan Trost, Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur, 2008Kurslitteratur för Konstvetenskap B distans


Obligatorisk litteratur övergripande för hela b-kursen:

Michael W Cothren, Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, 3:e rev. u., London: Laurence King, 

Sören Kjörup, MÀnniskovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund, 3:a rev. u., 2009

Anna-Lena Lindberg, (red.), Konst, kön och blick: feministiska bildanalyser frÄn renÀssans till postmodernism, Stockholm: ePan, 2014

 

Avbildning och abstraktion

Obligatorisk litteratur:

Roland Barthes, Det ljusa rummet. Tankar om fotografiet, Alfabeta, 2006 alternativt eng. övers: Camera Lucida: Reflections on Photography, Vintage, 2000 o andra u.

Shearer West, Portraiture, Oxford: Oxford University Press, 2004

Texter som nÄs via kursplattformen tillkommer.

 

Kanonisering och exponering

Obligatorisk litteratur:

Dan Karlholm, Allan Kaprow & Robert Smithson, Vad Àr ett museum?, Stockholm: Axl Books, 2013 (finns pÄ kursplattformen)

Karsten Schubert, The Curator’s Egg: The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present Day, 3:e rev. u, Ridinghouse, 2009

Sven-Olov Wallenstein, red., Konceptkonst, Stockholm: Raster förlag, 2006

Texter som nÄs via kursplattformen tillkommer


Konstarter och medier

Obligatorisk litteratur:

David Cottington, The Avant-Garde: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford U.P: 2013

Kjetil Fallan, Design History: Understanding Theory and Method, Oxford: Berg, 2010 (i urval)

Bia Mankell, Bild och materialitet. Om förestÀllningar, synsÀtt, material och uttryck i mÄleri, fotografi och teckningar Lund: Studentlitteratur, 2013

HÄkan Nilsson, MÄleriets rum, Stockholm: Axl Books, 2010 (pdf pÄ Studiewebben)

Texter som nÄs via kursplattformen tillkommer

 

SjÀlvstÀndigt arbete (B-uppsats)

Obligatorisk litteratur:

Jan Trost, Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur, 2008