Litteratur

Geografisk förändring i Europa, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-26
Beslutad av: Programrådet för Europaprogrammet, D.nr. 1995-2.1.1-2021

Emanuelsson, Urban. Europeiska kulturlandskap: hur människan format Europas natur. Stockholm, Formas, 2009, 355 s.

Jönsson, Christer, Sven Tägil och Gunnar Törnqvist. Europa, quo vadis? - Integration och splittring i tid och rum. Stockholm, SNS förlag. 272 s. (Utvalda kapitel, tillgängliga via Studiewebben)

Ostergren, Robert C., and Le Bossé, Mathias. Europeans : A Geography of People, Culture, and Environment. 2nd ed. 2014. Texts in Regional Geography Ser. Web. Guilford Press, 432 s. (E-bok)

Tillkommer cirka 100 sidor kortare texter som seminarieunderlag.