Litteratur

Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-17
Beslutad av: Ämnesr√•det f√∂r Informatik

Introduktion till digital affärsutveckling

Valacich, J. & Schneider, C. (2017). Information Systems Today: Managing in the Digital World. Utgåva 8. Global Edition. Pearson. ISBN 9781292215976.

Williams, R. (2014). Non-Designer's Design Book: Design and Typographic Principles for the Visual Novice. Utgåva 4. Peachpit Press. ISBN: 9780133966152.


Digital marknadsföring

Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital marketing: Strategy, implementation and practice. Utgåva 7. Pearson. ISBN: 9781292241579.

Jansson, T., & Ljung, L. (2017). Individer, grupper och ledarskap i projekt. Utgåva 2. Studentlitteratur. ISBN: 9789144119588.

Valacich, J. & Schneider, C. (2017). Information Systems Today: Managing in the Digital World. Utgåva 8. Global Edition. Pearson. ISBN: 9781292215976.


E-handel

Evans, D. S. & Schmalensee, R. (2016). Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms. Harvard Business Review Press. ISBN: 9781633691728.

Jansson, T., & Ljung, L. (2017). Individer, grupper och ledarskap i projekt. Utgåva 2. Studentlitteratur. ISBN: 9789144119588.

Hagberg, J. & Jonsson, A. (2016). Handelns digitalisering. Studentlitteratur. ISBN: 9789144116808.

Valacich, J. & Schneider, C. (2017). Information Systems Today: Managing in the Digital World. Utgåva 8. Global Edition. Pearson. ISBN: 9781292215976.


Digital entreprenöriell arbetsmetod

Krug, S. (2014) Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. Utgåva 3. New Riders. ISBN: 9780321965516.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. & Smith, A. (2014). Value proposition design. Campus Verlag. ISBN: 9781118968055.

Valacich, J. & Schneider, C. (2017). Information Systems Today: Managing in the Digital World. Ugåva 8. Global Edition. Pearson. ISBN: 9781292215976.


Mer detaljerade läsanvisningar ges i samband med kursstart. Förutom nedanstående litteratur

tillkommer dokumentation som utdelas i samband med föreläsningar, övningar och seminarier

samt eventuellt ytterligare artiklar och webbresurser som läraren anvisar.