Litteratur

Vetenskapsteori, idéhistoria, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-18
Beslutad av: Ämnesr√•d i id√©historia, Dnr: 1909-2.1.1-2021

Sara Ahmed, "Vithetens fenomenologi", Tidskrift för genusvetenskap nr 1-2, 2010, s. 49-69.

Peter L. Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge (finns som e-bok på biblioteket). New York: Open Road Integrated Media, 2011, s. 13-15, 33-35, 65-109 (de tre första sidorna i "Introduction", de tre första sidorna i avsnitt 1, "The Reality of Everyday Life" i del 1, "The Foundations of Knowledge in Everyday Life", och hela avsnitt 1 "Institutionalization" i del 2, "Society as Objective Reality"). Boken finns också i svensk översättning som Kunskapssociologi. Stockholm: Wahlström & Widstrand, olika upplagor 1979 och senare.

Ann af Burén, Living simultaneity: on religion among semi-secular Swedes. Huddinge: Södertörns högskola, s. 40-47, 184-206.

Vivien Burr, "What is social constructionism?", i Vivien Burr, Social Constructionism, 3. utg. (finns som e-bok på biblioteket). London: Routledge, 2003, s. 1-30.

Judith Butler, "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory", Theatre Journal, Vol. 40, No. 4, 1988, s. 519-531, tillgänglig på JStor via biblioteket.

Auguste Comte, "Om positivismen", i Tre texter. Korpen, Göteborg 1991 (utdrag 15 s.).

Frantz Fanon, Svart hud, vita masker. Göteborg: Daidalos, 1997 (utdrag 15 s.).

Rita Felski, "Suspicious Minds", Poetics Today, Vol. 32, No. 2, 2011, s. 215-234,

Roland Barthes, "The Death of the Author" (1967), i Roland Barthes, Image, Music, Text. London: Fontana, 1977, s. 142-148 (utdrag 15 s.).

Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Pantheon Books, 1970, s. xv-xxiii (utdrag 15 s.).

Michel Foucault, Övervakning och straff: f√§ngelsets f√∂delse. Lund: Arkiv, 4. uppl., 2003, s. 295-309 (utdrag 15 s.).

Hans-Georg Gadamer, "Tidsavstånd, verkningshistoria och tillämpning i hermeneutiken", i Horace Engdahl m.fl. (red.), Hermeneutik. Rabén & Sjögren, Stockholm. 1977, s. 88-102.

J√ľrgen Habermas, "Knowledge and Human Interests: a general perspective", i Gary Gutting (red.) (2005), Blackwell Readings in Continental Philosophy: Continental philosophy of science (finns som e-bok p√• biblioteket). Malden, MA: Blackwell, s. 310-321.

Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (eng. orig. 1999), Thales, Stockholm, 2000 (utdrag 15 s.).

Martin Heidegger, Varat och tiden, Del 1, Daidalos, Göteborg, 1993, §§31-32, s. 186-199.

Carl Hempel, "The Function of General Laws in History" (1942) (tillänglig i JStor via Södertörns högskolas bibliotek).

Ian Hodder, "The Haddenham Causewayed Enclosure - A Hermeneutic Circle", i Hodder, Theory and Practice in Archaeology, 1995 (utdrag 15 s.).

Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. Stockholm: Thales, 2004 (utdrag 15 s.).

Karin Johannisson, "Om begreppet kultursjukdom", LaŐąkartidningen nr 44, 2008, s. 3129-3132.

Anna Johansson, "Att skapa sig själv genom psykiatrin. Ett etnologiskt perspektiv på självskadares identitetskonstruktioner", Socialmedicinsk tidskrift nr 3, 2011, s. 240-248.

Sven-Eric Liedman, "Humanistiska forskningstraditioner i Sverige. Kritiska och historiska perspektiv", i Tomas Forser (red.), Humaniora på undantag? Humanistiska forskningstraditioner i Sverige: en antologi. Stockholm: PAN/Norstedt, Stockholm, 1978, s. 9-78 (utdrag 15 s.).

Otto Neurath m.fl., "Wienkretsen och den vetenskapliga världsuppfattningen" (1929), i Karl Sigmund, Wienkretsen: filosofi vid avgrundens rand. Fri tanke, Lidingö, 2017, s. 369-380, s. 389-391.

Friedrich Nietzsche, "Om sanning och lögn i utommoralisk mening" (1873).

Karl Popper, "The Problem of Induction" (1963) (utdrag).

Karl Popper, "Science as Falsification" (1959) (utdrag).

Paul RicŇďur, Freud and philosophy: an essay on interpretation. New Haven: Yale Univ. Press, 1970, s 24-36 (utdrag 15 s.).

Jean-Paul Sartre, Varat och Intet. Göteborg: Korpen, 1992 (utdrag 15 s.).

Friedrich Schleiermacher, Hermeneutics and Criticism. Cambridge University Press, Cambridge, 1998, s. 5-14, 20-27.

Alfred Sch√ľtz, "On Multiple Realities", Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 5, No. 4, 1945, s. 533-576.

Gayatri Chakravorty Spivak, "Kan den subalterna tala?" (i Spivak, Subalternisering och den globala utopin. Hägersten: Tankekraft, 2014, s. 207-273) (urval 15 s.).

Christer Winberg, Folkökning och proletarisering: kring den sociala strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen. Göteborg: Meddelanden från Historiska institutionen, E & B distr., 1975 (utdrag 15 s.).


Ämnesspecifik litteratur tillkommer