Litteratur

Gestaltade livsmiljöer, 15 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-11-23
Beslutad av: √Ąmnesr√•det i konstvetenskap

Obligatorisk litteratur


Carol J. Burns & Andrea Kahn (red.), Site Matters: Design, Concepts, Histories and Strategies, New York & London: Routledge 2005

Mats Franzén och Eva Sandstedt, Grannskap och stadsplanering: om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige, Diss., Uppsala Universitet, 1981


Texter som nås via kursplattformen tillkommer