Litteratur

GIS: I, 15 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2021
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2021-05-19
Beslutad av: Programrådet för Miljö och utveckling

Scientific papers and additional online material will be added during the course