Litteratur

Aktuell forskning inom idéhistoria, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-05-04
Beslutad av: √Ąmnesr√•d i id√©historia, Dnr: 2077-2.1.1-2020

Aktuell forskning inom idéhistoria, 7,5 hp:

Annelie Drakman, När kroppen slöt sig och blev fast. Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt (Uppsala universitet 2018).

Jakob Kihlberg, Gränslösa anspråk: offentliga möten och skapandet av det internationella 1840-1860 (Uppsala universitet 2018).

Matts Lindström, Drömmar om det minsta: Mikrofilm, överflöd och brist, 1900-1970 (Stockholms universitet 2017).

Synne Myreb√łe, Kultiveringens politik. Martha Nussbaum, antiken och filosofins praktik (Ume√• universitet 2019).


Valfri avhandling i idéhistoria efter samråd med ansvarig lärare